Förskollärare till förskolan Rotegatan 10Sista ansökningsdatum: 2019-06-09
Referensnummer: 3370

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Inger Collin, Förskolechef, 013-20 79 91

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Sandra Wahlström, Facklig företrädare Lärarförbundet, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Rotegatan 10, som gränsar till Södra Ekkällans nya bostadsområde, omges av en härlig utemiljö. På gården finns flera olika lek- och lärandemiljöer och en skogsdunge med uppbyggd grillplats. Närheten till Tinnerö och Eklandsskapet ger många tillfällen till härliga naturupplevelser.

På förskolan har vi fyra avdelningar: Rosen, Eken, Bäcken och Björken som tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Gemensamt har alla grupper tillgång till en fantastik ateljé och ett stort rörelserum. Förskolan har eget tillagningskök och egen kock.

Som stöd i det pedagogiska arbetet finns en specialpedagog som är knuten till förskolorna i området. Vi har även brobyggare anställda som stöd i det mångkulturella arbetet. Vi lägger stor vikt vid vår organisation för att underlätta utvecklingen av barns lärande i förskolan, men också för att främja personalens arbetsmiljö.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-05

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3370

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 juni 2019