Förskollärare till Grengatan 21 A, Vidingsjö förskolorSista ansökningsdatum: 2019-09-05
Referensnummer: 3621

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Anneli Träff, förskolechef, 013-207987

Christoffer Dolk, Rekryterare, 013-26 27 18

Caroline Svensson, Administrativ assistent, 013207191

Per Sandborg, Biträdande Rektor, 013294815

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Grengatans förskola som tillhör Vidingsjö förskolor. Vi består av förskolorna Grengatan, Vidingsjö-by, Middagsgatan, Järnåldersgatan och Bronsåldersgatan. Grengatan består av fem avdelningar och har ca: 80 barn. Här jobbar man åldersindelat med barnen på 1-3 års-avdelningar samt 3-5 års-avdelningar. Till hösten har förskolan tre 1-3 års-avdelningar och två 3-5 års-avdelningar. Förutom att man ingår i ett arbetslag (avdelning) och arbetar för likvärdigheten på hela förskolan så är man även del i ett av två storarbetslag, antingen ”1-3 år” eller ”3-5 år”. Det finns både pedagogiska och organisatoriska syften med att samarbeta och lära professionellt i mindre och större forum.

Förskolan präglas av ett generöst klimat där både ”barn och pedagoger ska få bli sitt bästa jag”. En arbetsmiljö där pedagoger vill och vågar bidra, där kompetenser tas tillvara, med andra ord samarbeta och lära professionellt tillsammans. Några ledord som ligger oss varmt om hjärtat inom Vidingsjö Förskolor är prestigelöshet, mod och likvärdighet. Är man öppen för att utvecklas tillsammans med andra förskollärare och barnskötare i en prestigelös anda, så infinner sig modet och självtilliten att tillsammans utveckla förskolans praktik och verka för en ökad likvärdighet.

På Grengatans förskola arbetar pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar möten där barn erbjuds en trygg och stimulerande utbildning. Utbildningen utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Inom utbildningen bedriver reflekterande praktiker en planerad och spontan undervisning som kontinuerligt följs upp. För att få en god balans i undervisningen och undervisningens innehåll, så ligger både pedagogernas intentioner och barnens nyfikenhet och förundran till grund för det lärande samspelet.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar vi lösningsfokuserat och har fokus på människans möjligheter, respekt för andra och med övertygelsen om att det är i förskolan vi lägger grunden till det livslånga lärandet.

Förskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som ska upplevas som användarvänligt, inkluderande och för praktiken vara ett verktyg för att följa upp, bedöma och utveckla utbildningens kvalitet och likvärdighet.

För att få en meningsfull och praktiknära ingång till utvecklingsarbetet i vårt område utgår det från behov som chefer tillsammans med pedagoger identifierar. I området finns två förste förskollärare och en specialpedagog med riktade uppdrag utifrån pedagogernas och barnens behov.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3621

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 september 2019