Förskollärare till Lindengatan 52, Förskolor InnerstadenSista ansökningsdatum: 2019-09-23
Referensnummer: 3812

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Marie Johansson, Biträdande rektor, 013-29 46 65

Tomas Kronzell, HR-konsult, 013-263474

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Lindengatan 52 ligger i stadsdelen Tannefors som tillhör området Innerstadens förskolor. Förskolan är organiserad i tre avdelningar, två avdelningar 1-3 år och en avdelning 3-5 år.

Barnets delaktighet och inflytande är en viktig del i planeringen av vår pedagogiska verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö genom samtal, grupparbete och olika uppdrag.

Våra utvecklingsområden detta läsår är språkutveckling med fokus på språklig mdvetenhet och vardagskommunikation samt Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som förskollärare på förskolan Lindengatan 52 kommer du:

  • Ha gemensam reflektionstid i arbetslaget varje vecka.
  • Ha regelbunden kompetensutveckling kopplad till våra utvecklingsområden.
  • Få arbetskläder för utomhusbruk och personlig lärplatta.
  • Få tillgång till specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2020-01-06

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3812

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 september 2019