Förskollärare till Sandstensvägen 5 i Gistad, Förskolor LinghemSista ansökningsdatum: 2019-09-07
Referensnummer: 3673

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Kristina Hellman, Rektor, 013-207994

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Gistad ligger cirka 18 km från Linköping i en härlig miljö nära skog och grönområden. Förskolan i Gistad är en av 10 förskolor i förskoleområdet Förskolor Åkerbo. Förskolan Sandstensvägen 5 i Gistad består av 2 avdelningar. Snäckan för barn mellan 1-3 år och Sjöhästen för barn mellan 3-6 år.

På alla våra förskolor arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där vår närmiljö används som en resurs. Projekten drivs med utgångspunkt i barnens intresse och våra styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och utforskande men också genom att samspela, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Pedagogerna är närvarande och vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan. Du ansvarar för att förskolan kvalité kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas.

I Förskolor Linghem satsar vi på kollektiv kompetensutveckling som går i linje med vårt prioriterade målområde för att nya kunskaper ska ge resultat i vår verksamhet. Vi vill att du har en hög profession med fokus på förskolans uppdrag, är lösningsinriktad, engagerad och har en vilja att vara med och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete så vi kan synliggöra varje barns utveckling och lärande samt utvärdera och analysera arbetet i syfte att höja kvaliteten på förskolans verksamhet. 

Som förskollärare i förskolor Linghem kommer du:

  • Bidra till god struktur och systematik kring dokumentation av lärprocesser.
  • Få möjlighet till kollegialt lärande och kompetensutveckling.
  • Ha tillgång till specialpedagog, förste förskollärare och kvalitetskoordinator i ditt arbete.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 3673

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 september 2019