Förskollärare till Skäggetorps Centrum 30ASista ansökningsdatum: 2019-08-20
Referensnummer: 3576

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Emilia Eriksson, Rekryterare, 013-26 35 68

Linda Östergaard Hansen, Förskolechef, 013-29 48 21

Sandra Wahlström, Ordförande Lärarförbundet, 013-207386

Timo Järvinen, Ordförande Lärarnas Riksförbund, 013-207815

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. 

Förskolan Skäggetorp Centrum 30 A ligger i samma lokaler som Nygårdsskolan. Förskolan består av fyra avdelningar där två avdelningar är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och två är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år. Till förskolan hör en större gård. Förskolan har egen matsal och får sin mat från Nygårdsskolans kök.

På förskolan arbetar vi utifrån en metod med små grupper med närvarande pedagoger hela tiden. Vi jobbar i projekt och får på så sätt in alla läroplansmålen. Vår förskola har fått väldigt bra återkoppling efter genomförda insynsbesök och har under våren fått uppmärksamhet i tidningen "Lärorik" som är en tidning för, och om, pedagogerna på Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Där har artikeln handlat om förskolans arbete om att arbeta med dokumentation på individnivå.

Vår vision är ”En förskola för alla där människor och kunskap växer”!

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

På förskolan i Skäggetorps C 30A kommer du:

  • få tillgång till flerspråkiga "brobyggare" som ett stöd mellan familjer och förskola. Som stöd i arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn finns även en processtödjare
  • regelbundet bli avlöst av ett ambulerande team för att möjliggöra för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid
  • ingå i en organisation med stort fokus på samarbete och att alla ska vara delaktiga och ta ansvar.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-09-20

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3576

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 augusti 2019