Förskollärare till Sofielundsvägen 21Sista ansökningsdatum: 2019-08-29
Referensnummer: 3722

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Emilia Eriksson, Rekryterare, 013-26 35 68

Pia Bruhn, Förskolechef, 013-26 34 08

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Ordförande Lärarnas Riksförbund, 013-207815

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan på Sofielundsvägen i Skeda Udde har nära till skog och natur. På förskolan finns två avdelningar med åldersindelade grupper och ett tillagningskök med egen kock som lagar all mat. 

Hela förskoleområdet arbetar utifrån ett övergripande tema som mynnar ut i olika projekt på varje förskola, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga värden. En förutsättning för vårt utforskande arbetssätt är pedagogisk dokumentation. Genom den reflekterar personal och barn för att upptäcka och fånga barnens nyfikenhet, frågor och förändrade kunnande. Detta ligger sedan till grund för hur vi utmanar barnen i sitt fortsatta lärande och utvecklar verksamheten vidare.
Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig del i barns lärande. Du ska dela vår syn på att miljön ska utformas så att den är tillgänglig, tydlig och tilltalande. Miljön ska väcka nyfikenhet, förundran och utmana till utforskande.

Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att skapa hållbara relationer, vara kreativa, utvecklas och förundras genom många olika uttryckssätt.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som pedagog hos oss får du:

  • Introduktionsutbildning i vårt arbetssätt
  • Delta i nätverk
  • Regelbunden avsatt tid för arbete med det systematiska kvalitetsarbetet
  • 4 studiedagar/år
  • Kontinuerlig kompetensutveckling

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-11-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3722

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 augusti 2019