Förskollärare till Trombongatan 6, Ekholmen/Blästad/Harvestad förskolorSista ansökningsdatum: 2019-09-17
Referensnummer: 3679

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Emma Armerö, Biträdande rektor, 013-262571

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan på Trombongatan 6 tillhör Ekholmen/Blästad/Harvestad förskolor. Trombongatan består av 3 avdelningar och har ca 60 barn, hos oss arbetar även en kokerska som lagar mat från grunden.

Förskolan präglas av ett arbetsklimat där fokus läggs på arbetsglädje, kommunikation och delaktighet. Genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar vi som pedagoger förutsättningar för barn att vara delaktiga och där de får möjlighet att erövra kunskaper och erfarenheter på ett lustfyllt sätt i trygga och lärorika miljöer.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

På Trombongatan är du som förskollärare med och utvecklar grunden för det livslånga lärandet. Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar vi med fokus på människans möjligheter och respekten för individen. Vår vision är att alla ska bli sitt bästa jag.

Förskolorna har en god organisation för det systematiska kvalitetsarbete som har sin grund i det kollegiala lärandet, där reflektion används som verktyg för att utveckla verksamheten mot läroplanens mål och intentioner. Du kommer vara delaktig i att utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt utvärdera och analysera arbetet i syfte att höja kvaliteten på förskolans verksamhet.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3679

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 september 2019