Förstelärare år 4-6 till BlästadskolanSista ansökningsdatum: 2019-08-03
Referensnummer: 3254

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Marie Häggh, Bitr rektor, 013-207674

Chistina Bradley Ireman, rektor, 013-207961

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola, samt hörselklass och är belägen i Linköpings södra stadsdelar. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en förstelärartjänster med klasslärartjänst i år 4-6. Förstelärare arbetar på uppdrag av rektor som också är chef. Förstelärare har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Uppdraget som förstelärare är ett visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare som grund. Förordnandet som förstelärare är 3 år. 

Förutom uppdraget som lärare vill vi att du som förstelärare även:

  • arbetar med att förbättra elevernas studieresultat
  • arbetar för att utveckla undervisningen på ett systematiskt och professionellt sätt
  • handleder (coachar) andra lärare och för pedagogiska samtal
  • leder processer som utvecklar kollegialt lärande
  • håller dig underrättad om aktuell forskning och verkar för att denna används i undervisningen
  • verkar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Om du liksom vi uppskattar samverkan, kunskap och trygghet är du välkommen att söka till oss på Blästadsskolan!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig för undervisning i 4-6 i no/ma och sv och kan uppvisa minst fyra års vitsordat arbete med undervisning.

Vi vill att du är väl förtrogen med skolans styrdokument och tar stöd i dem för att hitta nya vägar att komma längre i din kunskapsinhämtning. Du arbetar för att synliggöra lärandet och är kreativ i dina vägval dit. Du visar ett engagemang för att utveckla undervisningen och vidareutveckla verksamheten. Du är lösningsfokuserad och bra på att skapa goda rutiner och strukturer för vår verksamhet. Ditt fokus gäller både att utveckla elevernas ämneskunskaper och att stödja dem i utvecklande av deras sociala kompetens. Du skapar goda relationer samt känner dig beredd att stödja och utmana dina kollegor. Du har förankring i undervisningsnära forskning och är aktiv i omvärldsbevakningen kring dina ämnen.

Din ansökan ska bestå av ett CV och ett personligt brev där du anger exempel på

  • samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • beskriv hur du vill utveckla undervisningen om du får detta uppdrag
  • dokumenterade vitsord/styrkta referenser

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten: 

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref.nr: 

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 augusti 2019