Förstelärare år 4-6 till NUR-skolorna (Nykil, Ulrika och Rappestad)Sista ansökningsdatum: 2019-06-12
Referensnummer: 3444

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Lena Norman, 013205856

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Anders Hellmér, lärarnas riksförbund

Ansök här!

Om arbetsplatsen

NUR-skolorna består av de tre skolorna Nykil, Ulrika och Rappestad som ingår i Norra skolområdet. Skolorna är belägna i lantligt idylliska miljöer. Gemensamt för skolorna är att det kollegiala arbetet i ett lite mindre sammanhang ger goda möjligheter till inflytande i det dagliga arbetet. Skolorna samarbetar bland annat genom ledningsgruppsarbete, pedagogers kompetensutveckling samt elevhälsoarbete. Skolorna har tillgång till utvecklingslärare och förstelärare i fritidshem som stöttar skolornas utvecklingsarbete på uppdrag av skolornas ledning. Tjänsten är förlagd till Nykils skola.

Nykils skola är en f-6 skola med ca 120 elever. Skolans fritidshem har ca 90 elever i verksamheten. All skolans personal tillhör ett arbetslag, antingen för lärare eller för fritidspersonal, som träffas varje vecka.

Rappestad skola är en f-3-skola med ca 80 elever, där de allra flesta också går på fritids. Personalen tillhör antingen lärararbetslag eller fritidsarbetslaget som träffas varje vecka.

Ulrika skola är den, till antalet elever betraktat, minsta verksamheten med ca 25 elever och en fritidsverksamhet som varierar i omfattning. Personalen arbetar tillsammans i arbetslag.

Arbetsbeskrivning

Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för undervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Som lärare i årskurs 4-6 ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i skolan.

I ditt försteläraruppdrag utvecklar du fram för allt den pedagogiska delen i den digitala undervisningen i de 3 skolorna. Du coachar, entusmiasmerar och stöttar dina kollegor i detta genom att till exempel finnas med i undervisningen och modellera.

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation som lärare i årskurs 4-6 eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i årskurs 4-6 innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som lärare i årskurs 4-6 ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med (Lgr11) och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare i årskurs 4-6 ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Som person har du god förståelse för hur elevers olika förutsättningar för lärande och anpassar undervisningen. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du är tydlig i din kommunikation och ditt budskap samt är trygg, stabil och har god självinsikt.

Du löser problem och komplexa frågor, samt leder och förser andra med befogenheter som krävs. Du är utåtriktad och socialt aktiv samt samarbetar bra med andra människor.

Information om tjänsten

Tillträde: Efter överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3444

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 juni 2019