Förstelärare i fritidshem till Brokind och Sätra skolorSista ansökningsdatum: 2019-09-01
Referensnummer: 3735

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christoffer Dolk, Rekryterare, 013-26 27 18

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Emily Biveland, Bitr Rektor, 013-208932

Anna Rosén, Bitr. rektor, 013-205521

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Brokind och Sätra skolor kännetecknas av lärande, trygghet, gemenskap och engagemang. Här arbetar engagerade och kompetenta pedagoger med en ambition att tillsammans skapa meningsfullt lärande för att nå varje elevs fulla potential.

Brokinds skola finns i nybyggda lokaler och har tillgång till en fullstor idrottshall, Brokindshallen. Vi har ca 130 elever från förskoleklass till årskurs 6 hos oss på Brokinds skola. Sätra skola är en mindre skola i trygg och lantlig miljö med stor gemenskapbelägen i Bestorp. Här går ca 90 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolornas närhet till skog och natur gör att friluftsliv och utomhuspedagogik blir en naturlig del i vår undervisning.  

Vår målsättning är att alla elever ska få en likvärdig och lustfylld utbildning där maximalt lärande är i fokus. Här kommer du att ingå i ett engagerat arbetslag som har lärande i fokus och som tillsammans arbetar för varje elev. Tillsammans utvecklar vi verksamheten mot våra gemensamma mål och fokus i skolutvecklingsarbetet är elevinflytande. Genom att utveckla elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen vill vi nå högre måluppfyllelse och skapa ökad motivation för lärande.

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du förväntas också arbeta för att utveckla undervisningen inom verksamheten.

Förutom uppdraget som lärare i fritidshem/fritidspedagog gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem:

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande lärare i fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Försteläraren i fritidshemmet har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor, ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja elevernas lärande. Tid för uppdraget avsätts i samråd med rektor.

Som förstelärare i fritidhem på Brokind och Sätra skolor kommer du att ingå i skolornas utvecklingsgrupp och ha stora möjligheter att forma och utveckla fritidshemmets undervisning. Samverkan mellan fritidshem och skola med fokus på elevinflytande och hälsofrämjande arbete kommer att vara ett utav dina ansvarsområden. Du kommer att ha en central roll på skolorna och ges stora möjligheter att utvecklas i din roll.

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation som lärare i fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förstelärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förstelärare i fritidshem förväntas du gestalta en god förebild. Du är driven, relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1Ref. nr: 3735

 

 

 

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 september 2019