Gruppchef till avdelningen för försörjningsinsatser, vuxengrupp 3Sista ansökningsdatum: 2019-08-28
Referensnummer: 3684

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Laila Hämäläinen, Avdelningschef AFI, 013-263028

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013-20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) arbetar i huvudsak med ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreder bakomliggande orsaker och eventuella hinder för egen försörjning. Målet är att individen så snart som möjligt ska bli självförsörjande.

Avdelningen leds av en avdelningschef, sex gruppchefer och en verksamhetschef (Team Utreda). Arbetet bedrivs i arbetsgrupper med olika inriktning; Mottagning, Unga vuxna och Vuxen samt Team Utreda och Integrationsgruppen.

Arbetsbeskrivning

Gruppchefsrollen har ett tydligt arbetsgivarperspektiv och en operativ ledningsfunktion. I rollen har du ett uppdrag att bidra och ta ansvar för helheten på Social- och omsorgsförvaltningen och bidrar till samverkan och ökad kvalitet inom myndighetsutövningen. Gruppchefens ansvar är i huvudsak att samordna, leda och fördela det dagliga operativa arbetet i den egna arbetsgruppen. Gruppchef ansvarar för personal, arbetsmiljö, och budget. Gruppchefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska tillsammans med övriga i ledningsgruppen arbeta för att uppnå arbetsmarknadsnämndens mål och för att avdelningens resurser används på ett så optimalt sätt som möjligt.

Gruppcheferna för de sex grupperna inom försörjningsstöd arbetar utifrån ett delat ledarskap, vilket innebär gemensam planering för aktiviteter. Varje gruppchef har även ansvaret över en specifik utvecklingsinriktning som rör hela avdelningens arbete. Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med ständiga förbättringar enligt Lean.

Som chef i Linköpings kommun erbjuds du under ditt första år introduktion och utbildning. Det finns även goda möjligheter till kompetensutvekling. Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning i grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef under ett till fyra år.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, psykologi och samhällsvetenskap. Du har minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete och arbete med försörjningsstöd inom socialtjänsten. Du har även erfarenhet av ledarskap (ex gruppchef, förste socialsekreterare eller andra ledaruppdrag). Det är meriterande om du har kompetens inom utomeuropeiska kulturer- och/eller språk eller har relevant mångfaldserfarenhet på annat sätt.

Som person planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du har förmåga att fatta snabba beslut med gott omdöme samt handlar i enlighet med fattade beslut och relevanta styrdokument. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är lugn och kontrollerad i stressade eller pressade situationer. 

Du är en kreativ ledare som kan leda nya generationer medarbetare med krav på hög delaktighet. Du kommer med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och arbetar bra med komplexa frågor. Du är positiv och lösningsfokuserad.

Du motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har ett arbets- och förhållningssätt som innebär god förmåga att leda och planera verksamheten utifrån aktuella behov. Du har förmåga att leda med stabilitet och lugn i perioder med hög arbetsbelastning. Du samordnar gruppen och leder med tillit för dina medarbetare utifrån deras erfarenhet och kompetens. Du har god förmåga att samarbeta.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3684

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 augusti 2019