Gruppchef till gymnasieantagningen, kommunala aktivitetsansvaret och mottagningsgruppenSista ansökningsdatum: 2019-06-09
Referensnummer: 3048

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Åsa Ridne, Skolchef, 013-263239

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Sandra Wahlström, Facklig företrädare, Lärarförbundet, 013-208739

Britt-Marie Sandström, Facklig företrädare Vision, 013-20 71 40

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Utbildningsförvaltningens avdelning för gymnasie- och vuxenutbildningen skapar nu en ny enhet för gymnasieantagningen, kommunala aktivitetsansvaret, mottagningsgruppen.

Mottagningsgruppen för gymnasieskolan arbetar främst med övergång mellan grundskola och gymnasieskola med fokus på obehöriga elever och elever med stora stödbehov. Syftet är att via introduktionsprogram ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier. 

Linköpings kommun erbjuder samtliga introduktionsprogram:

  • Programinriktat val - utbildning inriktat mot nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Ansök via gymnasiestudera.se
  • Yrkesintroduktion - yrkesinriktad utbildning mot arbetsmarknad eller studier
  • Individuellt alternativ - utbildning anpassad efter enskild elevs behov
  • Språkintroduktion - utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har som uppdrag att via samtalsinsatser och samverkan informera, motivera och vägleda ungdomar i åldern 16-20 år att återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning.

Gymnasieantagningen svarar för att administrera och hantera frågor i samband med ansökan och antagning för gymnasie- och gymnasiesärskolan och är ett gemensamt antagningskansli för Linköping, Mjölby, Kinda, Motala, Åtvidaberg och samtliga friskolor i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är ett delat uppdrag, som gruppledare 50% för de tre grupperna och resterande tid som medarbetare i någon av grupperna.

Uppdraget som gruppchef för mottagningsgruppen för gymnasieskolan, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och gymnasieantagningen innebär att du leder och utvecklar arbetet med ett tydligt medborgarfokus.

Gruppchefen är närmaste chef för personalen i de olika uppdragen och rapporterar till skolchefen för gymnasie- och vuxenutbildningen. I uppdraget som gruppchef samverkar du med olika parter både inom och utom kommunen samt ungdomar och dess föräldrar.

I Linköpings kommun arbetar vi med att öka takten i digitaliseringsarbetet och detta tillsammans med att utveckla det inre arbetet i mottagningsgruppen, KAA och gymnasieantagningen är viktiga utvecklingsuppdrag.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande under ett till fyra år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom pedagogik eller beteendevetenskap. Det är meriterande om du har kompletterande utbildning inom barn- och ungdomspsykologi eller specialpedagogik.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar utifrån ett pedagogiskt utvecklande perspektiv, gärna med med inriktning på barn och ungdomar med särskilda behov. Det är meriterande om du arbetat i utvecklingsuppdrag inom utbildning, gärna inom gymnasieutbildning.

Det är meriterande med erfarenhet som projektledare eller chef.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt gentemot gällande tidsramar. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.     

Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt och har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv. Du har förståelse för hur olika människor tar till sig kunskap och förmedlar ditt budskap klart, välformulerat och anpassat till situationen. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål och blir en referenspunkt för andra. 

 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 50% gruppchef, 50% operativt arbete

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3048

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 juni 2019