Gymnasielärare i programmeringSista ansökningsdatum: 2019-09-21
Referensnummer: 3552

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Mattias Dahlgren, Rektor TE, 013-263709

Linda Eklund, Rektor Berzeliusskolan, 013-207432

Mikael Scheibel Sahlin, Lokalombud LR, 0727-249234

Sandra Wahlström, Facklig företrädare, Lärarförbundet, 013-208739

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv, nyrenoverad och centralt belägen skola i Linköping. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt språkintroduktion. Totalt finns ca 1700 studerande, varav närmare 900 inom gymnasieskolan och 240 anställda på skolan.

Arbetsbeskrivning

Berzeliusskolans gymnasium söker en gymnasielärare med kompetens i programmering för undervisning på i första hand teknikprogrammet samt handledning av gymnasiearbete.

Som lärare på Berzeliusskolan skapar du förutsättningar för lärande genom att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor inom så väl ämnet som kring utveckling av utbildningen. I läraruppdraget kan mentorskap ingå, vilket bland annat medför att du deltar i elevhälsoarbete, tar föräldrakontakter och genomför utvecklingssamtal. 

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du är legitimerad gymnasielärare i programmering, men även andra kompetenser inom programmering är intressanta. Erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande.

Som lärare på Berzeliusskolan visar du pedagogisk insikt genom att skapa goda förutsättningar för lärande och leder eleverna mot målen för verksamheten. Du gör eleven delaktig i sitt lärande och har tillit till varje elevs utveckling. Som lärare bidrar du även till det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.

Du har en helhetssyn på elevernas utbildning där dina ämnen bidrar som en del i en helhet i ett större perspektiv. Du kommer gärna med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du brinner för pedagogisk utveckling och har god förståelse för hur elevers olika förutsättningar för lärande. Du är socialt aktiv, skapar kontakter och underhåller relationer. Du samarbetar bra med dina kollegor, på ett lyhört sätt. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du står för ett tydligt ledarskap i klassrummet och är medveten om dina egna styrkor och svagheter.

Information om tjänsten  

Tillträde: 2019-08-12

Anställningsform: Visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 50 - 75%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3435

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 september 2019