Lärare i idrott och hälsa till FolkungaskolanSista ansökningsdatum: 2019-06-24
Referensnummer: 3147

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Maria Todea, Rektor, 013-20 76 85

Madeleine Atsou, HR-konsult, 013-20 76 81

Heléne Johansson, Lärare (LR), 013-20 70 05

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola belägen i centrala Linköping. Totalt finns ca 1500 elever på skolan, varav ca 700 inom grundskolan. Grundskolan har verksamhet för årskurs 4-9 med musikprofil för våra yngsta elever i årskurs 4-6. För årskurs 7-9 finns det två profiler, musik- och dansprofil. För årskurs 7-9 finns även fyra inriktningar vilka är konst och design, musikproduktion, science samt hem- och konsumentkunskap.

Folkungaskolan är en stor skola med ca 160 personal med en unik sammanhållning. Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar till engagemang och gemenskap. Under läsåret 2018/2019 arbetar vi mycket med det kollegiala lärandet och vi satsar mycket på den goda hälsan hos eleverna!

Folkungaskola utökar verksamheten i årskurs 7-9 och vi behöver därmed utöka med fler lärare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill undervisa i idrott och hälsa samt ett annat ämne.

Som lärare på Folkungaskolan skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakter och genomför de elevledda utvecklingssamtalen. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundskolelärare i idrott och hälsa samt ett annat ämne för årskurs 4-9. 

Som lärare på Folkungaskolan är det viktigt att du ser till elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar din undervisning utifrån detta. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du kommer med nya idéer och angreppssätt samt har förmågan att omsätta dessa i praktiken.

Du är trygg, stabil med god självinsikt och har förmågan att skapa förtroendegivande relationer till elever och kollegor. Du vill arbeta i en kreativ och öppen atmosfär. Du är förtrogen med att använda digital teknik som ett naturligt redskap i din undervisning.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-08

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3147

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 juni 2019