Kurator till Centrum för vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2019-04-01
Referensnummer: 2833

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Sehaveta Kaniza, Enhetschef, +4613207779

Anna Pedersen, Rektor, 013-20 76 02

Frida Eriksson, HR-konsult, 072-4549302

Per Magnusson, Facklig representant SSR, 013-20 56 39

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Centrum för vuxenutbildning är en ny enhet som samlar vuxenutbildningens kommunövergripande funktioner och myndighetsutövning i Linköpings kommun. Det är en sammanhållen organisation för vuxenutbildning som ger förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning.

Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef och en rektor för den upphandlade vuxenutbildningen. Enheten har flera uppdrag så som all antagning till vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödteamet, verksamhetsuppföljning och utvärdering av den upphandlade vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildnings verksamhet är under uppbyggnad och den ska ge förutsättningar att möta upp de nya kraven och förväntningarna som ställs på vuxenutbildningen idag.

Nu bygger vi upp ett nytt stödteam som kommer att bestå av olika professioner som kurator, arbetsterapeut, specialpedagoger m.m. Uppdraget innefattar att teamet ska kunna bemöta och ge konsultativt stöd till de elever som är i behov av det. 

Arbetsbeskrivning

I rollen som kurator på centrum för vuxenutbildning ska du ge förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Du ska också ge konsultativt handledning till personalen på de olika skolorna inom den kommunala vuxenutbildningen utifrån en helhetssyn på individen. Handledning och konsultation samt kunskap om risk-och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling är också en del av ditt arbete.

Du bidrar aktivt till utvecklingen av det nya stödteamet utifrån din profession samt deltar i möten för att planera stödinsatser för elever inom vuxenutbildningen. Uppdrag som kan förekomma är att ge stöd, rådgivning, hantera kriser, utredning av olika slag, förmedla motivation och andra områden. Övriga relevanta arbetsuppgifter som sker parallellt med verksamhetens uppbyggnad

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en socionomexamen och har erfarenhet av att arbeta som kurator. Det är meriterande om du har arbetat som kurator inom vuxenutbildning och att du har arbetat inom en politiskt styrd organisation. 

Du ska ha förmåga att se och ta tillvara olikheter samt förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi söker dig som är en person som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konsultativt sätt. 

Du ska vara van vid att arbeta med individuella lösningar och med konsultativt stöd på grupp-och individ nivå. Du ska ha mod att agera efter din egen övertygelse och du ska ha fallenhet för att skapa kontakter och upprätthåller relationer. Du är intresserad av och nyfiken på att arbeta med elever i behov av stöd. Vi söker dig som är stabil, trygg i dig själv och som kan skilja på det personliga och det professionella.

Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer samt att du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ska styras av mål- och resultatstänkande i prioriteringar, planering och agerande.

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2833

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 april 2019