Lärare 4-6 till Vallastadens skolaSista ansökningsdatum: 2019-03-20
Referensnummer: 2472

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Maria Eneling, Biträdande rektor, 013-294243

Martina Almén, Rektor, 013-263960

Hanna Almcratnz, Facklig företrädare- Lärarförbundet, 013-206922

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vallastadens skola är en ny skola som startade hösten 2017. Skolan har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Totalt kommer skolan att rymma cirka 400 elever. Just nu går cirka 100 elever i förskoleklass och grundskola och av dem 70 elever på fritidshemmet. Skolan har moderna och stimulerande lärmiljöer samt ett nära samarbete med Linköpings universitet som bland annat innebär att vi är en övningsskola och tar emot lärarstudenter.

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna för att de ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu lärare som vill vara med och bygga upp vårt mellanstadium i en skola där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för lärande och för att alla kan få vara sitt bästa jag. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra för att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt utveckla undervisningen. I ditt uppdrag som lärare på Vallastadens skola förväntar vi oss att du:

  • Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor.
  •  Har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Du använder ett lågaffektivt förhållningssätt.
  • Utvecklar din undervisning genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning.
  • Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och med en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
  • Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
  • Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare åk 4-6 i sv, ma, no, tk och eller mu och vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du vill bidra till att utveckla verksamheten i enighet med skolans mål och är flexibel och öppen för förändringar. Vidare kan du självständigt och tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. 

Som person är du trygg och stabil. Du har välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört sätt samt kommunicerar tydligt. Vidare kan du påverka och övertyga samt få andra att ändra åsikt eller beteende. Du kommer med nya idéer och angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att lärarlegitimation kan uppvisas.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2472

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 mars 2019