Lärare i franska och engelska åk 6-9 till Ljungsbro skolaSista ansökningsdatum: 2019-06-22
Referensnummer: 3353

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Beatrice Zechel, Biträdande rektor, 013-29 49 16

Carolina Andersson, Rektor, 013-20 76 66

Anders Grafström, Lärarnas Riksförbund, 013-20 69 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbroskolan är en f-9 skola som ligger i centrala Ljungsbro, drygt 10 km från Linköpings centrum. Vi har ca 550 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi är ca 80 medarbetare på skolan och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att utveckla våra elever lärande maximalt. Elevens bästa är alltid i fokus och vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje!

Arbetsbeskrivning 

Vi söker nu dig som vill bli en del i vår kreativa och dynamiska verksamhet och som genom arbetet vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för lärande. I uppdraget ingår undervisning, dokumentation, kvalitets- och trygghetsarbete, planering, föräldrakontakter med mera. Tjänsten kan också komma att innehålla mentorskap för elever i årskurs 7-9. Du kommer att ingå i verksamhetens team som ansvarar för att utveckla undervisningen och verksamheten genom en kollegial samverkan. Genom god förtrogenhet med skolans styrdokument och genom ett tydligt ledarskap verkar du för god måluppfyllelse hos alla elever. 

Kvalifikationer

Du är utbildad ämneslärare i franska och engelska, gärna i kombination med ytterligare något språk. Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument och du har förmåga att omsätta läroplanen och pedagogiska idéer i praktiskt arbete.  

Du har en helhetssyn på elevernas utbildning där dina ämnen bidrar som en del i en helhet i ett större perspektiv. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du kommer gärna med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och löser komplexa problem.

Du brinner för pedagogisk utveckling och har god förståelse för hur elevers olika förutsättningar för lärande. Du är socialt aktiv, skapar kontakter och underhåller relationer. Du samarbetar bra med dina kollegor, på ett lyhört sätt. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du står för ett tydligt ledarskap i klassrummet och är medveten om dina egna styrkor och svagheter.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3353

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 juni 2019