Lärare i fritidshem till TanneforsskolanSista ansökningsdatum: 2019-03-31
Referensnummer: 2814

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Jan Eklund, Biträdande rektor, 013-294642

Jessica Wågh, Rektor, 013-207341

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Sandra Wahlström, Facklig företrädare, Lärarförbundet, 013-208739

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tanneforsskolan är en liten skola i centrala Linköping. Vi har närhet till de parker, teatrar, museum och simhall som innerstaden erbjuder men skolan ligger ändå i ett skyddat område med Stångåns promenadstråk som närmsta granne. På skolan går drygt 200 elever i årskurserna f-6. På skolan finns också särskilda undervisningsgrupper för elever med grav generell språkstörning. Skolan har tre fritidsavdelningar, Sälen, Delfinen och Eftis.

Tanneforsskolan arbetar aktivt mot kommunens övergripande mål där alla elever ska utmanas i sitt lärande på lika villkor. Här skapar vi ett lustfyllt lärande med engagerade elever och personal.

Arbetsbeskrivning

Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som pedagog och lärare på Tanneforsskolan är du tryggheten, glädjen, uppmuntraren och framför allt utmanaren. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter, och att du tycker om att vara en del av att elever och kollegor tillsammans med dig växer och utvecklas. Du drivs av att vara en naturlig del av utvecklingsarbetet på skolan och du är en naturlig del av att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för vår skola.

Du utvecklar och driver ditt arbete framåt tillsammans med de andra pedagogerna på skolan. Du utgår från gällande styrdokument och du drivs i att hitta nya sätt att arbeta och locka eleverna längre i sin kunskapsinhämtning. Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta. IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en naturlig del i ditt arbete.

Du ska tillsammans med övrig personal på skolan ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan enligt läroplanen.

Vi på Tanneforsskolan satsar på aktiviteter för alla elever på hela skolan för att skapa en samhörighet och för att hålla den levande. På Tanneforsskolan har du elevernas hälsa och välmående i fokus och ser det som en grundförutsättning för lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation som lärare i fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som lärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare i fritidshem ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-05-06

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2814

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 mars 2019