Lärare i hem- och konsumentkunskap till Berzeliusskolans högstadiumSista ansökningsdatum: 2019-06-15
Referensnummer: 3443

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Jonas Gårdstam, Rektor, 013-207118

Zanet Marn Rosén, Facklig företrädare Lärarnas riksförbund, 076-6444228

Johnny Malmgren, Facklig företrädare Lärarförbundet, 070-3200816

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förutom årskurs 7-9 inom grundskolan finns spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och IVAS som är en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetisk verksamhet och programmet för samhälle, natur och språk inom det nationella programmet samt individuella programmet. Totalt finns cirka 1700 studerande, varav 670 inom grundskolan, och 250 anställda på skolan.

Arbetsbeskrivning 

Som lärare på Berzeliusskolan grund skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen och anpassar densamma till de enskilda elevernas olika behov. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med ämneskollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakter och genomför elevledda utvecklingssamtal.

I tjänsten ingår undervisning i hem- och konsumentkunskap i åk 7, 8 och 9 och mentorskap i en åk 9. Du tillhör ett arbetslag om ca 20 lärare som arbetar tätt tillsammans runt eleverna i åk 9 då skolan är organiserad i horisontella arbetslag. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare till grundskolans senare år i hemkunskap.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med grundskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

Som lärare på Berzeliusskolan ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Som person är du trygg, stabil och kan skilja på det personliga och professionella. Du har en hög integritet och har välgrundade och tydliga värderingar och förmågan att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Du besitter en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor samt relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du duktig på att övertyga och påverka andra människor. Du är även kvalitetsmedveten och noggrann och väl med medveten om mål och kvalitetsstandard. Som person är du kreativ och kommer ofta med nya idéer och angreppssätt och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-08

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2019-12-19

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3443

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 juni 2019