Lärare i idrott och hälsa samt lärare i fritidshemSista ansökningsdatum: 2019-09-04
Referensnummer: 3663

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Anna Jangbrand, biträdande rektor, 013-263806

Hanna Almcrantz, Facklig representant, 013-206922

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vallastadens skola är en ny skola som startade hösten 2017. Skolan har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Totalt kommer skolan att rymma cirka 400 elever. Just nu går cirka 100 elever i förskoleklass och grundskola och av dem 70 elever på fritidshemmet. Skolan har moderna och stimulerande lärmiljöer samt ett nära samarbete med Linköpings universitet.  

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Dessa hörnstenar grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna för att de ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten innehåller undervisning utifrån både grundskolans läroplan inom ämnet idrott och hälsa samt läroplan för fritidshemmet. Tjänsten är fördelad på ca 50% idrott och hälsa och ca 50% fritidshem.

I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra för att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt utveckla undervisningen. I ditt uppdrag som lärare på Vallastadens skola förväntar vi oss att du:

  • Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor.
  • Har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Du använder ett lågaffektivt förhållningssätt.
  • Utvecklar din undervisning genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning.
  • Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar
  • Du har en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
  • Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.    

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation som lärare i idrott och hälsa samt lärare i fritidshem eller liknande kompetens.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du har god förmåga att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare hos oss är du en god förebild. Du är relationsskapande och ser elevens röst som central för att forma din undervisning. 

Vi söker dig som har välgrundade och tydliga värderingar, du är trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du är duktig på att kommunicera på ett tydligt sätt och du är duktig på att påverka och övertyga. Du är noggrann och du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken.

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3663

 

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 september 2019