Lärare i Ma/NO åk 4-6 till AtlasskolanSista ansökningsdatum: 2019-07-19
Referensnummer: 3607

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Charlotta Andersson, rektor, 013-20 59 45

Nina Ramic Toll, representant Lärarförbundet

Ansök här!

 

Om arbetsplatsen

Atlasskolan är en interkulturell F-6 skola som ligger på Garnisonen. Hela området är kulturminnesmärkt och skolan är ett före detta logement. Skolan strävar efter att eleverna ska få hög interkulturell och demokratisk kompetens för att i framtiden kunna verka i en globaliserad värld. Flera av de legitimerade lärarna har internationell bakgrund vilket gör kollegiet både dynamiskt och spännande.

All undervisning sker på svenska och följer gällande styrdokument. På skolan finns två sektioner för elever vars föräldrar vistas tillfälligt i Sverige som gästforskare, specialister inom olika områden eller som är internationella nyckelpersoner inom näringslivet. Undervisningen i dessa sektioner sker på engelska.

Atlasskolan ligger centralt med gångavstånd till det mesta – eklandskapet på Tinnerö, City, Trädgårdsföreningen, Gamla Linköping och Valla friluftsområde för att nämna några. Lokalerna är ändamålsenliga och väl tekniskt utrustade. 

Arbetsbeskrivning

Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för undervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du planerar, genomför och dokumenterar det pedagogiska arbetet i skolan. Tjänsten innefattar undervisning i Ma och NO samt även Hkk. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen och kommunicerar detta med eleverna.

Du samarbetar med kollegor i arbetslag. Du är också mentor i en klass tillsammans med en mentorskollega vilket bland annat innebär deltagande i elevvårdsarbete, föräldrakontakter och genomförande av utvecklingssamtal.

Kvalifikationer

Du som söker har behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i årskurs 4-6 innebär.  

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. 

I din roll som lärare i årskurs 4-6 ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med (Lgr11) och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.  

Vi söker dig som:

- säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och följer även upp att så är fallet, 

- är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen,

- lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt och lyhört sätt,

- är trygg och stabil och har välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv,

- är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa,

- kommer med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har en förmåga att omsätta dessa praktiken.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3607

 

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 juli 2019