Lärare i matte, biologi och kemi åk 7-9 till Ljungsbro skolaSista ansökningsdatum: 2019-06-22
Referensnummer: 3376

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Carolina Andersson, Rektor, 013-20 76 66

Beatrice Zechel, Biträdande rektor, 013-29 49 16

Anders Grafström, Lärarnas Riksförbund, 013-20 69 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbroskolan är en f-9 skola som ligger i centrala Ljungsbro, drygt 10 km från Linköpings centrum. Vi har ca 550 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi är ca 80 medarbetare på skolan och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att utveckla våra elever lärande maximalt. Elevens bästa är alltid i fokus och vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje!

Arbetsbeskrivning 

Vi söker nu dig som vill bli en del i vår kreativa och dynamiska verksamhet och som genom arbetet vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för lärande.  Du har en lärarutbildning med behörighet i matematik, kemi och biologi. Arbetslivserfarenhet från årskurserna 7-9 ät önskvärt. I uppdraget ingår undervisning, dokumentation, kvalitets- och trygghetsarbete, planering, föräldrakontakter med mera. Du kommer att ingå i verksamhetens team som ansvarar för att utveckla undervisningen och verksamheten genom en kollegial samverkan.

I ditt arbete som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor.

Kvalifikationer

Du är väl förtrogen med grundskolans styrdokument och du har förmåga att omsätta läroplanen och pedagogiska idéer i praktiskt arbete. Vi vill att du är utbildad ämneslärare i matematik, biologi och kemi.

Vi tycker det är viktigt att du sätter eleven i centrum. Du utgår från elevernas individuella förutsättningar och ser helheten för elevens skolsituation. Du anpassar din undervisning genom att vara lyhörd och flexibel. Du kommer med nya idéer och angreppssätt som bidrar till att utveckla verksamheten. Du är trygg, stabil med god självinsikt och har förmågan att skapa förtroendegivande relationer till elever och kollegor. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. 

Du har en helhetssyn på elevernas utbildning där dina ämnen bidrar som en del i en helhet i ett större perspektiv. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du kommer gärna med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och löser komplexa problem.

Du brinner för pedagogisk utveckling och har god förståelse för hur elevers olika förutsättningar för lärande. Du är socialt aktiv, skapar kontakter och underhåller relationer. Du samarbetar bra med dina kollegor, på ett lyhört sätt. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du står för ett tydligt ledarskap i klassrummet och är medveten om dina egna styrkor och svagheter.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 

Sysselsättningsgrad: 60 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3376

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 juni 2019