Lärare I Sv/Sva till Skäggetorpsskolan åk 4-6Sista ansökningsdatum: 2019-08-03
Referensnummer: 3079

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Sara Skagerström, 013-206744

Eva-Karin Broberg, Facklig LR, 013-206000

Margareta Olsson, Faklig LF, 013-206000

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Från och med höstterminen 2019 är Skäggetorpsskolan en skola med elever i årskurs 4-9. De flesta elever har mångkulturell bakgrund. Skolan har också flera förberedelseklasser där nyanlända elever tas emot. Vår skola präglas av ett mycket stort engagemang och hög grad av flexibilitet. Vår idé om kvalitet är vikten av lärarens undervisningspotential i klassrummet och samverkan mellan personal och elever. Vi tror också att kvalitet uppnås genom aktivt arbete med värdegrunden och att personal oavsett arbetsuppgifter tar initiativ, påverkar och analyserar verksamheten.   

Arbetsbeskrivning

Planering och genomförande av undervisning i svenska, sva för år 4-6. Uppföljning av undervisning och elevresultat, oftast tillsammans med kollegor. Mentorsuppgifter inklusive utvecklingssamtal och föräldrakontakter. Arbete i a-lag 4-6 kring undervisningsutveckling och diverse planering av skolans övriga arbete. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en lärarexamen och har erfarenhet av arbete i skola. Vi vill att du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och brinna för att vilja utveckla skolan och skapa goda lärmiljöer tillsammans med elever och kollegor.

Du har god förmåga att skapa goda relationer och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, skapar engagemang och delaktighet. Du är engagerad och tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du arbetar bra med andra människor och relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. 

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareansställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3079

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 augusti 2019