Lärare till Vallastadens grundsärskolaSista ansökningsdatum: 2019-03-20
Referensnummer: 2664

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Martina Almén, Rektor, 013-263960

Maria Eneling, Biträdande rektor, 013-294243

Hanna Almcratnz, Facklig företrädare- Lärarförbundet, 013-206922

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vallastadens skola är en ny skola som startade hösten 2017. Skolan har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Totalt kommer skolan att rymma cirka 400 elever. Just nu går cirka 100 elever i förskoleklass och grundskola och av dem 70 elever på fritidshemmet. Skolan har moderna och stimulerande lärmiljöer samt ett nära samarbete med Linköpings universitet som bland annat innebär att vi är en övningsskola och tar emot lärarstudenter.

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna för att de ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu lärare som vill vara med och bygga upp vårt mellanstadium i en skola där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för lärande och för att alla kan få vara sitt bästa jag. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra för att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt utveckla undervisningen. I ditt uppdrag som lärare på Vallastadens skola förväntar vi oss att du:

  • Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor.
  • Har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Du använder ett lågaffektivt förhållningssätt.
  • Utvecklar din undervisning genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning.
  • Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och med en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
  • Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
  • Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer

Vi söker en lärare alternativt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning för undervisning i grundsärskola. Du vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du vill även bidra till att utveckla verksamheten i enighet med skolans mål och är flexibel och öppen för förändringar. Vidare kan du självständigt och tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. 

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Likaså kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du är därtill duktig på att påverka och övertyga och får andra att ändra åsikt eller beteende. Du kommer också med nya idéer och angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Vi ser även att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att lärarlegitimation kan uppvisas.

Information om tjänsten:

Tillträde: enligt överenskommelse

Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1 st.

Ref. nr: 2664

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 mars 2019