Planarkitekt till DetaljplaneavdelningenSista ansökningsdatum: 2019-09-11
Referensnummer: 3675

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christian Wintenby, Avdelningschef, 013-20 64 54

Jennifer Wiktander, HR-konsult, 013-20 84 72

Per-Arne Friberg, Facklig företrädare, SACO, 013-20 65 63

Ann-Christin Karlsson, Facklig företrädare, Vision, 013-20 60 85

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Plankontorets uppgift är att arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering. Vi arbetar med utveckling av samhällsbyggnadsfrågor på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Våra avdelningar består av översiktsplaneavdelningen, detaljplaneavdelningen samt mark- och exploateringsavdelningen.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med många spännande projekt på gång, såväl förtätningsprojekt i innerstaden som helt nya bostadsområden i ytterstaden och kommunen i övrigt. Trafikverket påbörjar nu arbetet med järnvägsplanen för Ostlänkens dragning genom Linköping. Parallellt med arbetet med järnvägsplanen ska staden förberedas för den nya järnvägssträckningen och ett nytt resecentrum planeras öster om Stångån, omgivet av nya innerstadskvarter. Under de kommande åren startar vi flera större stadsbyggnadsprojekt, bland annat ett nytt stationsområde, fortsättningen på Vallastaden, Tannefors, Stångebro strand och Övre Vasastaden. Vi söker nu en planarkitekt som vill vara med och driva kommunens stadsutveckling framåt.

Arbetsbeskrivning

Som planarkitekt hos oss kommer du att arbeta med många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Projekten finns i hela kommunen men främst i staden. Du arbetar som planförfattare och projektledare i detaljplaneskedet. Du leder och driver aktivt planprojekten från idé till färdig plan. Projekten bedrivs i projektgrupper där du arbetar tillsammans med kompetenser från andra delar av kommunens organisation, samt nära byggföretag, privata fastighetsägare och politiker. I arbetet ingår även att redovisa ärenden i berörda politiska nämnder. Du är delaktig i vårt utvecklingsarbete samt en del av arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kvalifikationer

Du är högskoleutbildad arkitekt, planeringsarkitekt eller har annan utbildning som av arbetsgivaren anses motsvarande. Tidigare erfarenhet av att framgångsrikt driva planprojekt med inriktning mot detaljplaneskedet är meriterande. Du har goda kunskaper i Plan- och bygglagen. Du har dessutom god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då arbetet innebär att skriva och kvalitetssäkra olika underlag och dokument. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att använda digitala visualiseringsverktyg.

Vi söker dig som har god förmåga att göra avvägningar mellan olika frågor i detaljplaneprocessen och tillsammans med projektgruppen skapa framdrift i detaljplanearbetet. Du har ett stort intresse för stadsbyggnad, arkitektur och stadsutveckling. Vi vill att du har förmåga att ge form åt god fysisk planering och kan omsätta idéer i verklighet. Du kommer med nya angreppsätt och arbetar mål- och resultatfokuserat. För tjänsten krävs att du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt samt är noggrann med kvaliteten i det vi producerar. Du är en trygg, stabil person med god samarbetsförmåga och känsla för service.

 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3675

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden! Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 september 2019