Psykolog till Södra skolområdetSista ansökningsdatum: 2019-09-09
Referensnummer: 3028

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Sabina Rakovic, Rektor, 013-207899

Rosita Storm, Facklig företrädare Sveriges Psykolog förbundet, 013263132

Maria Milovanovic Hagberg, Psykologsamordnare i Södra Skolområdet, 013208743

Åsa Wallen, rektor, 013-205312

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger.

Vill du vara med och utveckla vårt viktiga elevhälsoarbete och bidra till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för våra barn och elever? Vill du vara en del i arbetet att tillsammans med kollegor, erbjuda det bästa stödet till våra elever, rektorer, personal och föräldrar i Södra skolområdet? Då ska du söka den här tjänsten!

Arbetsbeskrivning

Som psykolog i Södra området kommer du att arbeta på tre skolor som har verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Du kommer även att ingå i skolornas elevhälsoteam samt i områdets och kommunens psykolognätverk.

Tjänsten är ett vikariat under cirka ett år för vår ordinarie psykolog som ska vara föräldraledig.

Psykologen är underställd rektor. Psykologen arbetar på uppdrag från denne alternativt någonav skolområdets chefer. Psykologen är legitimerad och arbetar inom elevhälsoarbetet i enlighet med skolans föreskrifter. Psykologen arbetar även under eget yrkesansvar i enlighet med hälso och sjukvårslagstifningen och har journalföringsplikt.

Psykologen är placerad nära verksamheten i skolområdet, ingår i skolornas elevhälsoteam och utgör vid behov en resurs för hela Barn och Ungdomsnämndens verksmahetsområde.

Psykologen utgör en av funktionerna i den samlade elevhälsan. Liksom övriga inom elevhälsan har du som psykolog ett särskilt uppdrag att arbeta främjande och förebyggande för att undanröja hinder för lärande och utveckling hos alla elever. Psykologen bistår rektor med psykologisk sakkunskap och medverkar i skolornas förändringsarbete på individ-grupp- och organisationsnivå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Vi söker dig som tycker om att samarbeta med andra yrkesgrupper och kan tydliggöra och sprida din psykologiska kunskap. Du har förmåga att arbeta självständigt och har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en resurs för andra.

Psykologen ska vara förtrogen med verksamhetens styrdokument och du bevakar, värderar och bidrar med kunskap om aktuell forskning inom kompetensområdet. Du arbetar bland annat handledande och konsultativt mot personal i skola och sprider psykologisk kunskap. Dina arbetsuppgifter innefattar även att psykologiskt utreda och diagnostisera elever i behov av särskilt stöd samt vara tillfälligt samtalsstöd till elever och föräldrar. Vidare samarbetar psykologen vid behov med vårdgrannar.

Information om tjänsten

Tillträde: Augusti 2019

Anställningsform: Vikariat

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3028 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 september 2019