Sakkunnig till avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2019-08-11
Referensnummer: 3541

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Åsa Ridne, Skolchef, 013-263239

Janin Tekkeden, Facklig representant, SACO, 013-20 67 80

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Britt-Marie Sandström, Facklig företrädare Vision, 013-20 71 40

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/särvux samt den kommunala vuxenutbildningen. Ansvaret omfattar också kommunala aktivitetsansvaret, mottagningsgruppen för introduktionsprogram, gymnasieantagningen samt skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning är en del av Utbildningsförvaltningen och arbetar mot bildningsnämnden.

Arbetsbeskrivning

Din huvuduppgift är arbeta med utveckling och kvalitetsfrågor såsom uppföljning och utvärdering inom ansvarsområdet. Vidare bereder du gymnasie- och vuxenutbildningsärenden till nämnd. Du stödjer gymnasie- och vuxenutbildningen genom analyser och omvärldsbevakning i utvecklings- och kvalitetsfrågor. I ditt arbete ingår även övergripande förvaltningsfrågor som exempelvis arbete med budget, utredningar och statistik.

Du har ett nära samarbete med skolchef, enhetscheferna för gymnasieskolorna samt rektorer och biträdande rektorer och chefer för vuxenutbildningarna.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom pedagogiskt eller beteendevetenskapligt område samt erfarenhet av vuxenutbildning. Du har erfarenhet av att bedriva utvecklings- och förändringsarbete och vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation.

Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt mot gällande tidsramar. Du har ett brett perspektiv, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Likaväl ser du sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser och kan anpassa dina handlingar til detta. Du arbetar mot mål och fokuserar på leverans.

Du har god kunskap om gymnasie- och vuxenutbildning, underhåller din kunskap och är en kunskapsresurs för andra. Du handlar i enlighet med fattade beslut och styrdokument. Vidare är du social, utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra människor.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat/Visstidsanställning 18 månader

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3541

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 augusti 2019