Sfi-lärare kartläggning till Centrum för vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2019-06-17
Referensnummer: 3426

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Caroline Bergman, HR-konsult, 013-29 47 37

Sehaveta Kaniza, Enhetschef, 013-20 77 79

Anna Pedersen, Rektor, 013-20 76 02

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-26 33 87, 076-1185387

Britt-Marie Sandström, Facklig företrädare Vision, 013-20 71 40

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Centrum för vuxenutbildning är en ny enhet som samlar vuxenutbildningens kommunövergripande funktioner och myndighetsutövning i Linköpings kommun. Det är en sammanhållen organisation för vuxenutbildning som ger förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning.

Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef som har i uppdrag att samla och utveckla olika uppdrag inom vuxenutbildningen: upphandlad sfi, antagning till vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödverksamhet, verksamhetsuppföljning och utvärdering av den upphandlade vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning är en verksamhet under uppbyggnad och den ska ge förutsättningar att möta upp de nya kraven och förväntningarna som ställs på vuxenutbildningen idag.

Från hösten 2019 ansvarar Centrum för vuxenutbildning för antagningen och kartläggningen av sfi-eleverna. Efter kartläggningen slussas eleverna vidare till de olika skolorna som bedriver utbildning i svenska för invandrare (sfi), både inom egen regi samt till de skolor som har ett avtal med Linköpings kommun.

”En kartläggning görs för att synliggöra en individs samlade erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Resultatet av kartläggningen kan leda till att en bedömning av vad dessa erfarenheter, kunskaper och kompetenser motsvarar i det svenska skolväsendet, oavsett hur man har skaffat dem”(Skolverket, 2019).

Arbetsbeskrivning

Du kommer att genomföra språkbedömningar så att eleverna placeras ut på rätt nivå till de olika sfi- undervisningsgrupper. Idag finns det två skolor som bedriver sfi undervisning. Du dokumenterar individens kunskaper, erfarenheter och kompetenser i förhållande till olika kunskapskrav. Du kommer att ha ett tätt samarbete med en antagningshandläggare på Centrum för vuxenutbildning. Du kommer även att vara tillgänglig och behjälplig vid webbansökningar.

Om du under kartläggningsprocessen möter elever som är i behov av stöd, då finns vårt stödteam som du samverkar med. Teamet består av studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagoger och arbetsterapeut. Du ingår i ett kartläggningsteam som till en början kommer att bestå av två sfi-lärare och en antagningshandläggare.

Du har tillgång till nivåtester för de elever som på olika sätt har kommit lägre i sin språkutveckling i svenska som andra språk. Testerna används för att eleven ska hamna i rätt grupp och på rätt sfi-nivå. Eftersom det är ett nytt team kommer ni tillsammans att utveckla rutiner och arbetsmetoder till en professionell kartläggning som kan genomföras både individuellt och i grupp. Du kommer också att bidra med att ta fram statistiskt underlag, hantera sekretesshandlingar samt andra arbetsuppgifter som tillkommer under uppbyggnaden av vår nya enhet. I ditt arbete samverkar du med olika skolor, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Jobb- och Kunskapstorget och andra aktörer.

Kvalifikationer

Du som söker ska vara legitimerad lärare samt ha 30 hp i svenska som andra språk. Du ska också bemästra god svenska i tal och skrift och du har erfarenhet från sfi-undervisningen. Du är väl medveten om skolans olika mål och styrdokument och det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta i en politisk styrd organisation.

Du kommer att komma i kontakt med många människor på olika arenor och det är av stor vikt att du uppvisar personlig mognad och har förmågan att skilja på det professionella och det personliga. Du har förmågan att se och ta tillvara på olikheter, och du förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du är bra på att skapa relationer och arbetar lösningsfokuserat.

Som person är du trygg i dig själv och du är serviceinriktad. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du ska ha förmåga att samarbeta med andra professioner samt att kunna arbeta självständigt och att sätta gränser. Vi ser även att du trivs i en föränderlig miljö samt aktivt bidrar med din kompetens till arbetsplatsen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i team.

Du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor, lyssnar in och skapar förståelse samtidigt som du agerar och är flexibel vid förändringar. Du kan behålla lugnet även under stressituationer.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 3426

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 juni 2019