Skolsköterska till SkäggetorpsskolanSista ansökningsdatum: 2019-08-31
Referensnummer: 2921

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Anders Österhjelm, rektor, 013-207903

Sara Skagerström, rektor

Monica Johansson, Vårdförbundet, 013-207119

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skolhälsovården i Linköpings kommun ingår som en del i Elevhälsan - den medicinska delen. Inom grundskolan arbetar ett 35-tal skolsköterskor med ett elevantal på drygt 14 000 elever fördelat på fyra olika skolområden. På gymnasiet arbetar åtta skolsköterskor med ett elevantal på ca 5 000 elever fördelat på fem olika gymnasieenheter.

Organisatoriskt tillhör skolsköterskorna det skolområde eller den gymnasieenhet där de har flest antal tjänstgöringstimmar och personalansvarig chef är rektorn vid den skolan.

Vi söker nu en skolsköterska med placering på Skäggetorpsskolan. Tjänsten är en tillsvidareanställning och sysselsättningsgraden kommer vara heltid.

Arbetsbeskrivning

Som skolsköterska kommer du att arbeta med hälsobesök, bedriva preventivt hälsoarbete samt utföra vaccinationer. En nära samarbetspartner i det psykosociala arbetet är skolans kurator. Du kommer att vara en viktig resurs i elevhälsoteamet som leds av rektor.

Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har ett nära arbete med skolläkaren som besöker skolan flera gånger per termin.

Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Linköpings kommun beslutat. Skolsköterskan ingår som en viktig resurs tillsammans med övrig elevvårdande personal på skolan. Du deltar också i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsans - den medicinska delen centralt.

Du kommer att arbeta tillsammans med en erfaren skolsköterska som under många år arbetat i Göteborg med aktuell målgrupp.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten är leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska alternativt specialistutbildning inom skolsköterske-programmet. För tjänsten krävs en bred barnkompetens och erfarenhet av att möta barn och ungdomar från olika delar av världen.

Du har förmåga att bygga goda relationer till såväl elever, föräldrar som personal. Du är rak och tydlig i ditt sätt. Du är nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund. Du är flexibel och bra på att samarbeta. Du har en drivkraft att ta egna initiativ för att bidra till verksamhetens mål.

Skolhälsovården i Linköpings kommun har ett välutvecklat introduktionsprogram för alla skolsköterskor som nyanställs vilket innebär att du kommer att få en egen mentor i introduktionsperioden. Vidare har vi även stödresurser i from av samordningsansvarig skolsköterska och en kvalitetskoordinator. 

Vi ställer oss öppna för eventuellt kommande projekt inom elevhälsans förebyggande arbete, så har du erfarenhet från liknande är det meriterande.

 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75 eller 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2921

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 september 2019