Skolvärd till EkholmsskolanSista ansökningsdatum: 2019-06-21
Referensnummer: 3437

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Magnus Thor, Rektor, 013-207743

Elisabeth Moberg, Biträdande rektor, 013 207713

Stefan Griph, Facklig företrädare LR, 013 207742

Marie Frost-Methander, Facklig förträdare LF, 013-207742

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekholmsskolan är en 7-9 skola i Linköpings södra del. På skolan finns grundskola, grundsärskola, grupp för rörelsehindrade elever samt elever i autismspektrumsyndrom. Skolan har totalt cirka 370 elever. Vi erbjuder fotbollsprofil och inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna har mer tid per vecka i idrott, matematik och naturorienterande ämnen i profilen och i inriktningen.

För oss är omtanke, trivsel och trygghet den grund som lärandet vilar på. Vi diskuterar regelbundet gemensamma frågor som etik och moral, kamratskap och arbetsklimatet i klassrummet. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå vad som krävs för att utvecklas kunskapsmässigt. Personalens utbildning och höga kompetens bidrar till detta.

I undervisningen utgår vi från tydliga planeringar i alla ämnen. Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetssätt i sitt skolarbete. Vi använder oss av ett digitalt verktyg för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Inför utvecklingssamtalet får elev och förälder tillgång till skolans dokumentation.

För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. Vi har kontinuerlig kontakt med hemmet, vi bjuder in till föräldramöten varje termin och genomför utvecklingssamtal där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum.

Skolledning, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog bildar skolans elevhälsoteam. Tillsammans med övrig personal arbetar teamet för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Våra välutrustade lokaler lägger grunden för en bra undervisning i de praktiskt - estetiska ämnena och i idrott. Även våra lokaler i naturvetenskapliga ämnen är välutrustade och bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i elevernas vardag.

Arbetsbeskrivning

Skolvärdens uppdrag är ett mångfacetterat uppdrag där elevernas trivsel under skoldagen står i centrum. Skolvärden möter upp elever på morgonen, finns i skolans korridorer på raster och i matsalen på lunchrasten. I uppdraget ingår att hjälpa elever till rätta under skoldagen och att rätt utrustning finns med till lektionen. Skolvärden hjälper eleverna med diverse praktiska frågor under skoldagen. En viktig del i arbetet är att skapa goda relationer med eleverna. Du kommer också ha kontakt med skolans elevhälsoteam, elevernas mentorer och externa resurser som skolan har samarbete med. Kontakt med vårdnadshavare kan också förkomma som ett extra stöd till elevens mentorer. Administrativa och praktiska göromål kan också komma ifråga i uppdraget. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning och har erfarenhet att arbeta med elever i åldern 13-16 år.

Som person är du trygg, stabil och kan skilja på det personliga och professionella. Du är tydlig i din kommunikation, har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. För dig är det viktigt att leva upp till mål och god kvalitetsstandard. Du är kreativ och kommer ofta med nya idéer som kan omsättas i praktiken. Vidare har du en god struktur och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och är inte rädd för att hjälpa till där det behövs.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019 08 08

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 80-100% 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3437

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 juni 2019