SO-lärare årskurs 6-9 till TornhagsskolanSista ansökningsdatum: 2019-06-27
Referensnummer: 3407

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Catrine Månsson, Rektor, 013-20 79 53

Hanna Almcratnz, Facklig företrädare- Lärarförbundet, 013-206922

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tornhagsskolan är en skola med förskoleklass till år 9 samt fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Tornhagsskolan ligger i en lugn och fin omgivning med närhet till Valla fritidsområde, Gamla Linköping och Rydskogen. Vi har även gångavstånd till Stadsbiblioteket, Domkyrkan och city. Skolområdet bjuder på en omväxlande miljö som främjar utomhuslek.

Oavsett stadie arbetar vi med gemensamma mål från förskoleklass till år 9. Att mötas över åldersgränser på exempelvis idrottsdagar, bidrar till att utveckla elevernas självkänsla och inspirerar till ny kunskap. Inom ramen för elevens val erbjuder vi en mängd fördjupningar i skolans ämnen. Dessutom har vi friluftsliv som en röd tråd genom F-9. I de lägre skolåren utnyttjas närområdet för friluftsliv och naturiakttagelser.

Undervisningen på Tornhagsskolan utgår från tydliga målbeskrivningar i varje ämne och vi har ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att vi har ett flexibelt tänkande runt elevens lärsituation. Varje individ är unik och vi strävar efter att anpassa och stimulera varje individs utveckling och förmågor utifrån dennes behov och individuella förutsättningar. Våra ledord är elevsyn, förhållningssätt och kommunikation mellan elev, lärare och övrig personal.

Vi vill vara en skola där alla utmanas och får växa. Med kunskap, trygghet och glädje ger vi eleverna möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. Att sätta eleven i centrum ställer höga krav på flexibilitet och mod att bryta invanda mönster. Personalen arbetar aktivt med hållbar utveckling för att fostra eleverna till ansvarstagande individer och aktivt deltagande samhällsmedborgare. I centrum står även kollegialt lärande omkring läs- och skrivutveckling samt vidareutveckling av matematikundervisningens didaktik. Kombinationen av traditioner och nytänkande gör Tornhagsskolan till en bra skola att växa i.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill undervisa i SO för åk 6-9.

Som lärare på Tornhagskolan skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven.

Du deltar i ämneslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakter och genomför de elevledda utvecklingssamtalen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundskolelärare i SO-ämnenrna mot årskurs 6-9.

Som lärare på Tornhagskolan är det viktigt att du ser till elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar din undervisning utifrån detta. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du kommer med nya idéer och angreppssätt samt har förmågan att omsätta dessa i praktiken. Du är trygg, stabil med god självinsikt och har förmågan att skapa förtroendegivande relationer till elever och kollegor. Du vill arbeta i en kreativ och öppen atmosfär. Du Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Du är förtrogen med att använda digital teknik som ett naturligt redskap i din undervisning.

Information om tjänsten

Tillträde: Höstterminen 2019

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3407

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 27 juni 2019