Socialsekreterare till IFO Barn och ungdom, utredningsgruppSista ansökningsdatum: 2019-06-09
Referensnummer: 3191

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Abir Bulut, Gruppchef IFO Barn och ungdom, 013-205364

Marie Eriksson, HR, 013-206925

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare, SSR, 013-207854

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Om arbetsplatsen

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. Avdelningen för Individ och familjeomsorg (IFO), Barn- och ungdom, satsar nu på att utveckla utredningsgrupperna. Vi gör nu en satsning på Dig som vill arbeta på Barn- och ungdom, utredningsgrupperna, tillsammans med andra erfarna socialsekreterare.

Utredningsgrupperna består av tre mindre grupper som arbetsleds av varsin gruppchef. Flera av socialsekreterarna i grupperna har lång erfarenhet av barnutredningar och ni samverkar och stöttar varandra för att tillsammans lösa svåra ärenden. I grupperna finns även verksamhetsstödjare, administrativt stöd och utredningsteam som du kommer att ha nära stöd av i din vardag. Förvaltningen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling.

Utöver detta finns familjesupport för att förhindra placeringar och en social jour som finns tillgänglig utanför kontorstid samt en mottagning för en första bedömning av ärenden till de utredande socialsekreterarna.

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum) i utredningsarbetet. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är nyckelbegrepp.

Som Socialsekreterare på IFO Barn och ungdom erbjuds du möjlighet att förlägga din arbetstid mellan kl 7.00–19.00 vardagar. Du erbjuds en lön som motsvarar din erfarenhet och friskvårdsförmån. Alla medarbetare erbjuds även extern handledning.

Arbetet inom IFO Barn- och ungdom, utredningsgrupperna innebär utredningsarbete och beslut enligt sociallagstiftningen (SoL och LVU). Du följer upp de öppenvårdsinsatser som beslutas enligt gällande lagstiftning.

Arbetet innebär även information och rådgivning samt motivationsarbete (MI) som har direkt samband med utredningen. Arbetet innebär samverkan med andra aktörer i regionen.

Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi.

Minst 2 års erfarenhet av utredningsarbete från myndighet är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med socialt utredningsarbete av barn och ungdomar som far illa. Körkort är ett krav då arbetet innebär hembesök.

Du bör också kunna;

  • Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vana att skriva utredningar.
  • Arbeta med barn och ungdomar utifrån, både ett stödjande och lösningsfokuserat arbetssätt.
  • Vara tydlig och kunna sätta gränser när det behövs.
  • Samverka med andra och upprätthålla goda relationer med externa parter.
  • Ta initiativ och driva arbetet framåt, snabbt ställa om för omväxlande arbetsuppgifter, samt hitta alternativa lösningar.

Om Du vill arbeta tillsammans med andra erfarna Socialsekreterare och vill förändra situationen för barn och ungdomar, är detta rätt jobb för dig. 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3191

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 10 juni 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.