Speciallärare åk 4 - 6/ koordinator för rektors specialpedagogiska stöd till AtlasskolanSista ansökningsdatum: 2019-03-28
Referensnummer: 2726

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Om arbetsplatsen

Atlasskolan är en interkulturell F-6 skola som ligger på Garnisonen. Hela området är kulturminnesmärkt och skolan är ett före detta logement. Skolan strävar efter att eleverna ska få hög interkulturell och demokratisk kompetens för att i framtiden kunna verka i en globaliserad värld. Flera av de legitimerade lärarna har internationell bakgrund vilket gör kollegiet både dynamiskt och spännande. All undervisning sker på svenska och följer gällande styrdokument. På skolan finns två sektioner för elever vars föräldrar vistas tillfälligt i Sverige som gästforskare, specialister inom olika områden eller som är internationella nyckelpersoner inom näringslivet. Undervisningen i dessa sektioner sker på engelska.

Atlasskolan ligger centralt med gångavstånd till det mesta. Lokalerna är ändamålsenliga och väl tekniskt utrustade.

Arbetsbeskrivning

Som speciallärare i årskurs 4-6 ansvarar du för stödundervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Som speciallärare i årskurs 4-6 ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet runt de elever som av olika anledningar behöver stöd i sin kunskapsutveckling. Som koordinator för rektors specialpedagogiska stöd samordnar du resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd på enheten.

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation som lärare i årskurs 4-6 eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som speciallärare i årskurs 4-6 innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som speciallärare i årskurs 4-6 ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med (Lgr11) och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare i årskurs 4-6 ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. 

Du är trygg, stabil och har god självinsikt och kan se relationer i sitt rätta perspektiv. Du kan skilja på det personliga och det professionella. Du kan ta ansvar för dina uppgifter, strukturera och prioritera och driva processer vidare.

Du är bra på att samarbeta med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

På Atlasskolan är det viktigt att du har en kulturell medvetenhet och kan värdesätta olikheter. Det är viktigt att du förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra och att detta finns med när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2726

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 mars 2019