Speciallärare i matematik och svenska år 1-6Sista ansökningsdatum: 2019-09-22
Referensnummer: 3399

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christina Bradley Ireman, rektor, 013-207961

Marie Häggh, Biträdande rektor, 013-207674

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola, samt hörselklass och är belägen i Linköpings södra stadsdelar. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. 

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en speciallärare med inriktning matematik år 1-6 och inriktning svenska år 1-6.

Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

Vår erfarenhet samt forskning visar att elever i behov av stöd gynnas av att stanna i den ordinarie undervisningen om förutsättningarna för att möta deras behov finns.

Att arbeta som speciallärare hos oss är att arbeta i ett team kring eleven tillsammans med klasslärare, speciallärarkollegor och eventuell annan personal. Du som speciallärare skall bidra till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt säkerställa att arbetsmetoden du/ni följer i största möjliga utsträckning är forskningsbaserad och utvärderingsbar.

Du ska bidra till att säkerställa en god kvalitet på den utredande kartläggningen och aktuellt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram kring detta. Detta i samarbete med lärare, speciallärarkollega, rektor samt övrig elevhälsostödspersonal på skolan..

Som speciallärare har Du en viktig uppgift i att stödja arbetet med elever som riskerar att inte nå de nationellt uppställda målen, detta kan ske både i klassrumsundervisning och enskilt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har speciallärarexamen i matematik och/el svenska för år 1-6.

Du har erfarenhet av arbete som speciallärare och känner dig trygg i lärarrollen.

Vi söker dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad på ny forskning och att omsätta den till verklighet inom område specialpedagogik, i så väl ämnesundervisning som specialpedagogisk organisation av undervisningen. Du skall ha förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och ge eleverna möjlighet att nå sina mål. Du skall ha ett stort intresse av att föra den specialpedagogiska verksamheten framåt både gällande kartläggning, analys samt planering av kommande arbete utifrån resultat.

En medarbetare hos oss ska drivas av en vilja att se möjligheterna till förbättringar, där målen för verksamheten är tydliga och eleven finns alltid i fokus. Du skall ha lätt för att arbeta i arbetslag då samarbete är en viktig del i arbetet på skolan. Vi vill att du ska ta egna initiativ till skolans utveckling så att du känner dig delaktig och stolt över vår verksamhet. Som person är du trygg och stabil och har god självinsikt. Du är utåtriktad och skapar och underhåller relationer samt kommunicerar och lyssnar till andra människor på ett tydligt och lyhört sätt. Vi ser gärna att du har god förmåga att leda och motivera andra mot gemensamma mål.

Välkommen att söka till oss på Blästadsskolan!

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-11-04 el efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100% 

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 3399

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 september 2019