Speciallärare till skolor i TallbodaSista ansökningsdatum: 2019-09-30
Referensnummer: 3382

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Monica Långström, Rektor, 013-205777

Mikael Almén, Bitr Rektor, 013-262798

Malin Bjärnlid, Facklig företrädare LR, +46725828670

Anneli Sterne, Lärarförbundet, 013-205603

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tallbodaskolorna består av Ekdungeskolan åk F-3 och Tallbodaskolan åk 4-6 med totalt ca 400 elever. Tallbodaskolan består av tre åldershomogena arbetslag för årskurserna fyra, fem och sex. Vi flyttar in i en splitter ny skola till hösten -19 och Ekdungeskolan genomgår ett omfattande underhållsarbete i lokalerna fram till jullovet.

Skolan är belägen med närhet till naturen i fina omgivningar.

Vill du vara med och utveckla elever och kollegor så är Tallbodaskolorna en arbetsplats för dig. Vi söker nu en speciallärare med inriktning matematik riktad mot åk 1-6.

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Tallbodaskolorna bidrar du till elevernas trygghet, du utmanar, uppmuntrar och utvecklar båda dem, dina kollegor och dig själv. Du drivs av att se elever och kollegor växa.

Vår ambition är ett förebyggande, hälsofrämjande, utmanande och inkluderande arbetssätt, en skola för varje elev.

I uppdraget som speciallärare arbetar du både riktat mot individ, grupp och organisation. Du är en del av skolans elevhälsoteam, som arbetar med att utveckla elevhälsoarbetet på skolan med hjälp av, bland annat elevhälsomöten.

På skolan finns en arbetsgrupp av speciallärare som leds av specialpedagogisk koordinator där du ingår.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation som speciallärare med inriktning matematik.

  • Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och tar stöd i dem för att hitta nya vägar att stödja elever och kollegor i att komma längre i sin kunskapsinhämtning
  • Du arbetar för att synliggöra lärandet och är kreativ i dina vägval dit.
  • Du visar ett engagemang för att utveckla undervisningen och vidareutveckla verksamheten
  • Du är lösningsfokuserad och bra på att skapa goda rutiner och strukturer för vår verksamhet.
  • Ditt fokus gäller både att utveckla elevernas ämneskunskaper och att stödja dem i utvecklande av deras sociala kompetens.
  • Du skapar goda relationer samt känner dig beredd att stödja och utmana dina kollegor.
  • Du har förankring i undervisningsnära forskning och är aktiv i omvärldsbevakningen kring dina ämnen.
  • Du har ett coachande och stödjande förhållningssätt.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3382

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 oktober 2019