Specialpedagog till förskoleområdet Slaka/Skeda/Mjärdevi/VallastadenSista ansökningsdatum: 2019-08-21
Referensnummer: 3616

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Emilia Eriksson, Rekryterare, 013-26 35 68

Pia Bruhn, Förskolechef, 013-26 34 08

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Ordförande Lärarnas Riksförbund, 013-207815

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskoleområdet Slaka/Skeda/Mjärdevi/Vallastaden består av 7 förskolor och arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där ett övergripande tema mynnar ut i olika projekt på varje förskola, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga värden. En förutsättning för vårt arbetssätt är den pedagogiska dokumentationen. Genom den reflekterar vi för att upptäcka och fånga barnens nyfikenhet, frågor och förändrade kunnande. Detta ligger sedan till grund för hur vi utmanar barnen i sitt fortsatta lärande och utvecklar verksamheten vidare.

Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig del i barns lärande. Du ska dela vår syn på att miljön ska utformas så att den är tillgänglig, tydlig och tilltalande. Miljön ska väcka nyfikenhet, förundran och utmana till utforskande. Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och förundras genom de hundra språken.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog har du helhetsbilden för förskoleområdet vad gäller pedagogisk kartläggning av enskilda barn och barngrupper i behov av särskilt stöd. Du upprättar och följer upp handlingsplaner på både grupp- och individnivå samt handleder och stöttar arbetslag i arbetssätt och metoder. Du är även ett stöd i att utveckla verksamheten och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla barn.

Specialpedagogen agerar på såväl individnivå, som på grupp- och organisationsnivå, beroende av behov och lokala anpassningar. Specialpedagogen blir en samtalspartner och rådgivare för barn, kollegor, förskolechef, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor. I uppdraget ingår även att vara delaktig i områdets kompetensutveckling och att följa med i aktuell teori och forskning och sprida den till förskolorna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation, specialpedagogexamen och minst tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan.

Du har ett positivt förhållningssätt och tillför entusiasm och energi i arbetet. Du skapar delaktighet och har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett effektivt sätt. Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra. Du är trygg i dig själv, ser relationer i dess rätta perspektiv och har förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Vidare tar du ansvar för att planera och organisera aktiviteter på ett effektivt sätt. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-10-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3616

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 augusti 2019