Specialpedagog/speciallärare till T1-skolornaSista ansökningsdatum: 2019-08-01
Referensnummer: 3542

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Gudrun Werner, Rektor, 013-206921

Hanna Almcratnz, Facklig företrädare- Lärarförbundet, 013-206922

Ansök här!

Om arbetsplatsen

T1-skolorna består av Fridtunaskolan och Tunvallaskolan och ligger på T1-området i centrala Linköping med närhet till en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Skolorna ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går car 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Studieron i klassrummen är god och med engagerad och motiverad personal. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.

På T1-skolorna är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. På T1- skolorna har vi har höga förväntningar på både personal och elever.

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att vara ett stöd till skolledningen vad det gäller skolutvecklingsfrågor och verka handledande samt rådgivande till pedagoger. Tyngdpunkten i ditt uppdrag kommer att läggas vid ett operativt ansvar för utprovning och utvärdering av extra anpassningar samt pedagogisk kartläggning och bedömning av särskilt stöd, i samarbete med undervisande personal. Arbetet innebär att underlätta för elever i behov av stöd. Du ska kunna skapa goda lärandesituationer samt delta i skolutveckling. Du verkar för och är ett stöd i såväl enskild lärares som arbetslagsarbete vid behov av pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram.

Som specialpedagog/speciallärare planerar du och genomför undervisning, kartläggning, handledning och observation av elever och grupper. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas i sin kommunikation så långt som möjligt för att kunna uppfylla de fördjupade kunskapskraven i ämnesområdena. 

Kvalifikationer

  • Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en specialpedagog/speciallärarexamen.
  • Du har goda teoretiska kunskaper kring det specialpedagogiska fältet, erfarenhet av specialpedagogiskt uppdrag samt av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av NPF och lågaffektivt bemötande.
  • Som person är du lugn, trygg och arbetar alltid utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att vara lyhörd för dina kollegors åsikter och vara flexibel till nya infallsvinklar och förändringar i arbetssätt. Samtidigt är vikten av att arbeta strukturerat en viktig del av allt arbete och det bör vara något som faller naturligt för dig. 
  • Som person ska du ha lätt för att kommunicera, vara relationsskapande och se utvecklingsmöjligheter hos både barn och vuxna. Vi ser att du har erfarenhet av och förmåga att kunna samverka med andra och att du flexibelt kan möta olika behov i verksamheten.
  • Du bör vara kreativ och vilja hitta lösningar där elevernas bästa är i fokus. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3542

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 augusti 2019