Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studentmedarbetare med inriktning digital kompetens till förskolor LjungsbroSista ansökningsdatum: 2019-11-17
Referensnummer: 3998

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Angelika Nordin, Kontaktperson Studentmedarbetare Linköpings kommun, 013-294726

Jeanette Hellström, Rektor, 013-263657

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Om arbetsplatsen

Förskoleområde Ljungbsro/Vreta Kloster ligger cirka 1 mil från Linköping. Vi har tillgång till strövområden med hagmark och vatten, med både Roxen och Göta Kanal som ligger på gångavstånd från de flesta av våra förskolor. Förskoleområdet har 11 förskolor med varierad storlek och åldersgrupper. Vi samarbetar och hjälper varandra mellan förskolorna.

Vi i Ljungsbro jobbar med hållbar utveckling under 2020 och varje förskola arbetar sedan utifrån olika specifika teman som genomsyrar verksamheten. Lärande genom lek löper som en röd tråd i vårt arbete med barnen.

Arbetsbeskrivning

Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom din input. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och inte hindrar dig i dina studier.

Vill du vara med och utveckla barnens digitala kompetens? Vill du lära dig mer om hur förskolan kan koppla digital kompetens till läroplanens nya skrivningar om hållbar utveckling? Vill du dessutom ta med dina nyförvärvade kunskaper och koppla ihop dem med metodiken för de yngre barnen med stöd av en erfaren engagerad handledare?

Du får chansen att vara en inspiratör för barn och personal och lära dig utvärdera dina insatser samt hitta rätt metodik för insatser du gör. Vi i Ljungsbro jobbar med hållbar utveckling under 2020 och här finns oändliga möjligheter att koppla in digitala verktyg och utveckla barnens kompetens i området. Ditt uppdrag kommer att konkret handla om att tillföra och utmana med hjälp av digitala verktyg och utifrån det inspirera till fortsatta insatser på förskolan. Arbetet kommer ske övergripande för flera av våra förskolor och anpassas utifrån hur respektive förskola arbetar idag och hur tidigare insatser tagits emot.

Som studentmedarbetare medverkar även du i den dagliga utbildningen, där undervisningen i förskolan ska bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen. Tillsammans med handledare och resterande arbetsgrupp planerar, genomför och dokumenterar ni det pedagogiska arbetet i förskolan. Med stöd av din handledare får du fördjupa din kunskap i metodiken för hur vi når de yngre barnen på bästa sätt.

Som studentmedarbetare kommer du även att:

  • ha tillgång till olika digitala verktyg som exempelvis lärplattor
  • ha planering och reflektionstid där vi tillsammans reflekterar kring verksamheten och barnens lärprocesser
  • delta vid de pedagogiska träffar samt nätverkstillfällen som förkommer i Ljungsbros förskoleområde där vi tillsammans arbetar för ett kollegialt lärande
  • ha tillgång till områdets specialpedagog och förste förskollärare som ett stöd i ditt arbete

Kvalifikationer

Linköpings kommun arbetar tillsammans med 13 andra kommuner och flera kommunala bolag i regionen med studentmedarbetare. Konceptet är en överenskommelse mellan samtliga kommuner och Linköpings universitet. För att kunna anställas som studentmedarbetare ska du påbörja ditt sista utbildningsår. Nu söker vi dig som påbörjar termin sex på förskollärarprogrammet eller socionomprogrammet i januari 2020.

Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskoleverksamhet.

Som person har du förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kommer ofta med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor som rör den pedagogiska verksamheten. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och kan anpassa sättet att förmedla ditt budskap. Vidare arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. 

Information om tjänsten

Tillträde: Januari 2020

Anställningsform: Visstidsanställning studentmedarbetare 12 mån

Sysselsättningsgrad: 20-25%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3998

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 17 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: