Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studentmedarbetare till IFO barn och ungdomSista ansökningsdatum: 2019-11-10
Referensnummer: 3997

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Angelika Nordin, Kontaktperson Studentmedarbetare Linköpings kommun, 013-294726

Ulla Salmela Trosell, Avdelningschef, 013-263673

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Om arbetsplatsen

På Social- och omsorgsförvaltningen (Socialförvaltningen) gör du en samhällsinsats. Du har ett viktigt uppdrag som ställer krav på professionalitet vilket gör att du får möjlighet att utvecklas yrkesmässigt.  

Avdelningen för individ- och familjeomsorg (IFO) arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar rörande barn, ungdomar och vuxna samt uppföljning av insatser enligt SoL, LVU samt LVM. 

Vi söker studentmedarbetare till fyra grupper med inriktning barn och unga: Uppföljning HVB, Uppföljning familjehem, Barn och unga EKB och Barngrupp 3. Vi söker även studentmedarbetare till vuxengrupper på individ- och familjeomsorg (IFO) samt till äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF), se separata annonser.  

Arbetsbeskrivning

Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom din input. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och inte hindrar dig i dina studier.

Som studentmedarbetare får du vara med i det dagliga arbetet i en av grupperna och växa in i rollen som socialsekreterare mot barn och unga. På Uppföljning HVB rör arbetet framför allt uppföljning av HVB-placerade barn och unga. I Uppföljning familjehem görs uppföljningar av familjehemsplacerade barn och unga. På barn och unga EKB görs utredningar av barn och unga samt ensamkommande, uppföljning av ensamkommandes placeringar samt uppföljning av öppenvård. I Barngrupp 3 görs utredningar utefter ansökan/anmälan av barn som far illa och uppföljning av öppenvård.

Kvalifikationer

Linköpings kommun arbetar tillsammans med 13 andra kommuner och flera kommunala bolag i regionen med studentmedarbetare. Konceptet är en överenskommelse mellan samtliga kommuner och Linköpings universitet. För att kunna anställas som studentmedarbetare ska du påbörja ditt sista utbildningsår. Nu söker vi dig som påbörjar termin sex på socionomprogrammet i januari 2020.

Du ska ha godkända betyg i socialrätt och förvaltningsrätt samt i utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Har du erfarenhet från myndighetsutövning och mydighetsdokumentation är det meriterande.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbetet på ett effektivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer samt lyssnar, kommunicerar och löser svårigheter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du välgrundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över den personens känslor. Du lyssnar till olika behov och är lyhörd för andras idéer. Du är trygg och har god självinsikt samt förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Januari 2020

Anställningsform: Visstidsanställning studentmedarbetare 12 månader

Sysselsättningsgrad: 20-25%

Antal lediga befattningar: 4

Ref. nr: 3997

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 10 november 2019