Trafikingenjör till StadsmiljökontoretSista ansökningsdatum: 2019-10-01
Referensnummer: 3878

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Anna Wallroth, Verksamhetsansvarig - Trafik, 013-20 61 67

Jennifer Wiktander, HR-konsult, 013-20 84 72

Per-Arne Friberg, Facklig företrädare, SACO, 013-20 65 63

Ann-Christin Karlsson, Facklig företrädare, Vision, 013-20 60 85

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har en central roll för stadens hållbara tillväxt och utveckling. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Tjänsten som trafikingenjör är placerad på Stadsmiljökontoret som ansvarar för byggnation och skötsel av kommunens gator, parker och naturområden. Dina nya kollegor är bland annat trafikingenjörer, trafikplanerare, projektledare, kommunekologer, skogsförvaltare, landskapsarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, planarkitekter samt driftingenjörer. 

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och vidareutveckla den fysiska trafikmiljön i Linköping? Som trafikingenjör hos oss medverkar du till att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg fysisk trafikmiljö i samband med planering, byggande och underhåll av väg, samt via myndighetsutövning. Som trafikingenjör inom Linköpings kommun är du med och bygger staden och bidrar till samhällsnyttan. Vi erbjuder ett intressant arbete där du tillsammans med övriga trafikingenjörer arbetar för att förverkliga kommunens trafikstrategi.

Arbetsuppgifterna omfattar:

  • Handläggning av trafikärenden som till exempel lokala trafikföreskrifter, genomföra trafikutredningar, planering av åtgärder inom trafiksäkerhet och trafikreglering
  • Delta i genomförandet av byggnation av projekt inom trafikområdet, såsom till exempel ny väginfrastruktur, trafiksignaler eller trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder
  • I översikts- och detaljplanering i kommunen, bidra med trafikkompetens
  • Svara på yttrande från allmänhetens och politikernas frågor/motioner kring trafikfrågor
  • Kontakter med allmänhet och myndigheter
  • Medverka i nätverk inom berörda områden
  • Agera mentor och ha en samordnande och stöttande funktion i arbetsgruppen

Kvalifikationer 

Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning inom trafikområdet såsom trafikteknik, väg och vatten eller samhällsplanering, eller annan utbildning, tillsammans med erfarenhet, som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du har god erfarenhet av arbete med liknande frågor, t ex myndighetsutövning, trafikplanering eller har arbetat som trafikingenjör. Du har ett intresse av teknik och hur vi kan använda den för att utveckla och styra trafiksystemet. Senior kompetens är meriterande, för att kunna stötta och coacha inom arbetsgruppen.  

Trafik engagerar många och vi förutsätter att du uppskattar dialogen med människor, att du arbetar bra med andra och har god förmåga att relatera till andra på ett lyhört, empatiskt och konstruktivt sätt. Vilja och intresse för att bidra och verka för stadens och medborgarnas bästa är meriterande. Du är trygg i din kompetens och känner dig bekväm i att självständigt fatta egna beslut beslut utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning. Förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, påminna och följa upp är viktigt för tjänsten, då mentorskap och stöttning till arbetsgruppen är kopplat till tjänsten. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken, du är initiativrik och drivs av en vilja av att arbeta målinriktat och åstadkomma resultat. 

Du har god datavana i officepaketet. Kunskaper i GIS är meriterande. B-Körkort är ett krav av legitimitetsskäl.

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3878

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden! Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 oktober 2019