Undersköterska etablering av digitala lösningar till enheten för E-hälsaSista ansökningsdatum: 2019-02-21
Referensnummer: 2645

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Susanna Lundstedt, Avdelningschef, 013-263238

John Fristedt, Verksamhetsstrateg IT och ehälsa, 013-20 67 01

Marie Eriksson, HR-konsult, 013-206925

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare, SSR, 013-207854

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Enheten för E-hälsa tillhör avdelningen Kvalitet och utvärdering på förvaltningen. I Linköpings kommun är arbetet med e-Hälsa och digitalisering av socialtjänsten viktig en framgångsfaktor för att utforma en vård och omsorg för morgondagen. Social- och omsorgsförvaltningen genomför ett omfattande arbete för att utveckla och implementera välfärdsteknik inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Vi arbetar ambitiöst och systematiskt för att nå vår vision – att 2025 vara ”ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter”.

Arbetsbeskrivning

Du Vill du vara med och påverka välfärdsteknikutvecklingen kopplat till digitalisering och det utbud som kommer att finnas för slutanvändare i syfte att förbättra deras livskvalitet inom Linköpings kommun? Vill du möta och introducera digitala verktyg till våra slutmottagare av välfärdstjänster? Trivs du med att arbeta självständigt? Trivs du med att möta de människor som är mottagare av våra insatser i deras egna hem? Har ett intresse för hur välfärdsteknik kan bidra till en bättre vård och omsorg? Har du ett intresse för att bidra till förbättringar på individnivå?

Som undersköterska i detta uppdrag ingår att:

  • Installera digitala lås och digitala larm i de enskildes hem.
  • Utprovning av positioneringslarm för den enskilde.
  • I arbetsgruppen bidra till att lyfta in förbättringsförslag och idéer om lösningar utifrån den enskildes behov.
  • Stötta personal i användandet av digital teknik. 

Kvalifikationer

Du har omvårdnadsutbildning och mångårig erfarenhet av hemtjänst. Du ska ha erfarenhet av att installera och prova ut digitala lösningar i den enskildes hem. Du ska även ha erfarenhet av att arbeta i Doro´s plattform, Webb access och Icare Online och konfigurera, anpassa larmtillbehär till kundernas behov samt utföra registervård samt bearbeta statistisk.

Du är väl insatt i Social- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för välfärdsteknik och har erfarenhet av att utbilda, där ovanstående plattform omfattas. Löpande framställa rutiner, stöddokument och utbildnings mtrl för verksamheten. 

Du tar ansvar för dina uppgifter, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Då tjänsten innebär att arbeta mot kunder i deras hem behöver du kunna lyssna till deras olika behov och vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och kan skapa kontaktar och underhålla relationer. Att vara öppen för förändringar och ändrade omständigheter är inget problem för dig och du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 2645

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändras den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen blir nu Social- och omsorgsförvaltningen. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 februari 2019