Vallastadens grundsärskola söker speciallärare för undervisning i ämnesområden.Sista ansökningsdatum: 2019-08-23
Referensnummer: 3666

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Martina Almén, Rektor, 013-263960

Maria Eneling, Biträdande rektor, 013-294243

Hanna Almcrantz, Facklig representant, 013-206922

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vallastadens skola är en nybyggd f-6 skola som startade hösten 2017. Skolan rymmer både grundskola och grundsärskolan i en fanstastisk miljö såväl inom- som utomhus.

Vallastadens grundsärskolan har idag ca 70 elever som läser både ämnen och ämnesområden vilket gör skolan till Linköpings kommuns största grundsärskola.

Här finns många möjligheter för en dig som är nyfiken, driven och vill förverkliga pedagogiska idéer tillsammans med dina kollegor. Det finns goda förutsättningar för samarbete med kollegor och för att vara med och bygga en verksamhet från grunden. Vi arbetar för att vara en lärande organisation i alla led med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Tillsammans lägger vi grunden för våra elever lärande och utveckling genom att möta varje elev utifrån sina unika förutsättningar. 

Arbetsbeskrivning

För denna tjänst söker vi en speciallärare med inrinktning utvecklingsstörning alt. lärare för undervisning i grundsärskolans inriktning ämnesområden. I uppdraget ingår klassläraransvar samt ansvar för att tillsammans med övriga kollegor utveckla verksamheten mot målen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du vill bidra till att utveckla verksamheten i enighet med skolans mål och är flexibel och öppen för förändringar. Du kan självständigt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt.

Vi vill att du:

  • har förmågan att se elevers olika behov som en tillgång och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
  • har ett inkluderande förhållningssätt i din undervisning.
  • sätter eleven och elevens kunskapsutveckling i centrum.
  • istället för hinder ser möjligheter till förbättringar både för verksamheten, för eleven och för dig själv.
  • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
  • tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten.
  • ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela varsamhetens bästa i agerande och beslut. 

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3666

 

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 augusti 2019