Vikarierande barnskötare till förskolan Sandstensvägen 5, GistadSista ansökningsdatum: 2019-09-01
Referensnummer: 3681

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Kristina Hellman, Rektor, 013-207994

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Ingela Ritapauu, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolor Åkerbo är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Bankekind via Vårdsberg, Askeby, Linghem, Örtomta upp till Gistad med sammanlagt tio förskolor. Åkerbo förskolor knyts samman via expeditionen i Linghem där förskolechef, biträdande förskolechefer, specialpedagog och administration finns. Nio av dessa förskolor är uppdelade i 1-3 år och 3-6 år och en 1-5år.

På alla våra förskolor arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där vår närmiljö används som en resurs. Projekten drivs med utgångspunkt i barnens intresse och våra styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och utforskande men också genom att samspela, samtala och reflektera tillsammans med andra. Pedagogerna är närvarande och vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet.

Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten. Varje förskola har en arbetslagsledare som ingår i områdets ledningsgrupp, som är med och driver det pedagogiska arbetet framåt på förskolorna. 

Arbetsbeskrivning

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska stimulera varje barns utveckling och lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du kontinuerligt och systematisk dokumentera, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan för att utveckla förskolans kvalité

Vi vill att du har en hög profession med fokus på förskolans uppdrag, är lösningsinriktad, engagerad och har en vilja att vara med och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete så vi kan synliggöra varje barns utveckling och lärande samt utvärdera och analysera arbetet i syfte att höja kvaliteten på förskolans verksamhet.

Som barnskötare inom Förskolor Åkerbo kommer du erbjudas möjlighet till kollegialt lärande, kompetensutveckling och tillgång till specialpedagog, förste förskollärare och kvalitetskoordinator i ditt arbete.

Denna tjänsten är ett vikariat som pågår fram till och med 2020-01-31.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat till och med 2020-01-31

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3681

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 september 2019