Avdelningschef Trafik och Gata till Stadsmiljökontoret på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-04-28
Referensnummer: 2850

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Jonas Sjölin, Kontorschef, 013-20 62 39

Ann-Christin Karlsson, Facklig företrädare, Vision, 013-20 60 85

Per-Arne Friberg, Facklig företrädare, SACO, 013-20 65 63

Petra Myrinder, HR konsult, 013-26 31 31

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Stadsmiljökontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Kontoret handlägger samhällsbetalda resor såsom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre avdelningar;

  • Trafik och Gata
  • Park och Natur
  • Projekt

Avdelningen Trafik och Gata ansvarar för att tillhandahålla och utveckla funktion, tillgänglighet och trygghet för alla trafikslag som färdas i kommunens gatu- och trafiksystem. I avdelningens uppdrag ingår att ansvara över trafiksäkerhet, trafikreglering, parkeringsservice, utveckling av gatu- och trafiksystem, trafikanordningsplaner, grävtillstånd, markupplåtelse samt väghållaransvar. Avdelningen hanterar en stor mängd ärenden och myndighetsbeslut som berör kommuninvånare, näringsidkare och andra verksamheter. Särskild kollektivtrafik (8 medarbetare) ingår som en egen grupp på avdelningen. Gruppen leds av en gruppchef som rapporterar till avdelningschef.

Nu söker vi dig som tillsammans med 26 engagerade och kunniga medarbetare vill göra kommunens gatu- och trafiknät säkra, funktionella och tillgängliga för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 

Arbetsbeskrivning

Som chef för Trafik och Gata ansvarar du för ekonomi, personal, verksamhet samt leder avdelningen. Det ligger på ditt ansvar att styra, leda, fördela arbete, genomföra och följa upp verksamheten. Till din hjälp har du verksamhetsnära och professionellt chefsstöd såsom HR, förhandling, ekonomi, administration kommunikation och kvalitet. Ett intranät med relevanta tjänster och verktyg för dig som chef samt IT-stöd finns att tillgå.

Basupdraget för avdelningen är att analysera, planera och genomföra åtgärder som utvecklar stadens gatu- och trafiksystem för alla trafikslag, så kommunens medborgare upplever dem som trygga, tillgängliga och funktionella.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom väg- och vatten, samhällsbyggnad, trafiksystem, transport och kommunikation eller likvärdigt. En gedigen ledarskapserfarenhet är något vi ser som avgörande för den här tjänsten. Din tidigare erfarenhet av att axla en formell mediabevakad roll ges stor vikt såsom det faktum att du har erfarenhet av en organisation, verksamhet eller projekt där du kommit i kontakt med gatu- och/eller trafikfrågor.

Att leda, motivera och förse andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål är en styrka du besitter. Din förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut, är mycket god. Du lyssnar och har fömågan att anpassa dig till olika situationer.

Affärsmässighet och ekonomisk effektivitet är självklart för dig och du håller uppsatta tidsramar. Båda fötterna står stadigt på jorden, du är noggrann och lever upp till dom krav som ställs. Arbete med komplexa frågor och analys av komplicerade problem har du vana av sedan tidigare. Du är trygg, stabil, kan skilja mellan det personliga och det professionella samt har inga svårigheter att anpassa ditt budskap till mottagaren.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1st

Ref. nr: 2850

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden! Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 april 2019