Biträdande verksamhetschef till Åleryds vårdboendeSista ansökningsdatum: 2019-09-15
Referensnummer: 3733

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Maria Svensson, Bitr affärsområdeschef, 013-205785

Charlotte Zajac, Verksamhetschef, 013-208466

Mats Olsson, Facklig företrädare, Vision, 013-20 70 71

Petra Myrinder, HR konsult, 013-26 31 31

Johanna von Schéele, Verksamhetschef Äldreomsorg, 013-20 89 97

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Leanlink äldreomsorg driver vårdboenden, servicehus, hemtjänst, trygghetsboende och hemsjukvård i Linköpings kommun. I våra verksamheter arbetar vi med rehabilitering, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. Leanlink Äldreomsorg har cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Vi är det kommunala alternativet som bedriver verksamhet utan vinstintresse, med stor öppenhet och möjlighet till insyn för allmänheten. Vår tradition och erfarenhet av äldreomsorg går långt tillbaka i tiden. Vi arbetar utifrån IBIC, Individens Behov I Centrum, med syfte att sätta individens bästa i fokus. Som en del i vårt kvalitetsarbete arbetar vi med att se det friska hos varje individ och se till att dom får leva det liv dom vill i så stor utsträckning det bara går.

Linköpings kommun driver Åleryds vårdboende och det finns 135 boendeplatser fördelade på sjukhem, demens, korttids samt växelvård. Det finns även dagverksamheter och ett gym på boendet. Vår personal består av undersköterskor, vårdbiträden, måltidsansvarig, vaktmästare m.fl. Vi har också sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kopplade till verksamheten.

Vi söker nu en biträdande verksamhetschef.

Arbetsbeskrivning

Idag arbetar två verksamhetschefer samt en biträdande verksamhetschef hos oss och den tjänst vi nu söker är nytillkommen. Du kommer att arbeta i team tillsammans med dina tre kollegor och vara direkt underställd en av verksamhetscheferna. Du kommer ha linjechefsansvar över ett antal medarbetare. Arbetssättet spänner dock över hela verksamheten vilket innebär att vi gemensamt hjälps åt i arbetet.

Våra tre ansvarsområden; medarbetare, verksamhet och ekonomi, är verksamhetschefen ytterst ansvarig över. Du som biträdande verksamhetschef har på uppdrag av verksamhetschefen ansvar över delar av den samlade verksamheten. Vad gäller verksamhetsdelen ligger det på ditt ansvar att leda och tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten gällande kvalité, arbetssätt och kund vilket sker utifrån vision, affärsidé, politiska beslut och gällande styrdokument. Ekonomiansvaret ligger fullt ut på verksamhetschefen där biträdande ska vara behjälplig.

Som chef inom vår verksamhet behöver du ha inställningen att vi ska se och lyfta fram det friska hos våra kunder och ha en vilja att hjälpa kunden att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomutbilding eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av verksamhet inom vård- och omsorg sedan tidigare samt har goda kunskaper kring lagar och författningar gällande äldreomsorg. Du behöver ha någon typ av ledarerfarenhet och vara intresserad av att arbeta med delat ledarskap. 

God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och ha förmåga att ta till sig skrivna underlag. Grundläggande datakunskaper är ett måste. 

Du arbetar bra tillsammans med andra människor och relaterar till dom på ett lyhört och smidigt sätt. Trygg, stabil, självinsikt och kan skilja på det personliga och det professionella, är egenskaper som utmärker dig. Ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt samt sätter och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, IBIC, och lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Det är viktigt för dig att lyssna på kunder och medarbetares behov och du ger konstruktiv kritik. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidaretjänst

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3733

Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Läs mer om Leanlink och våra olika verksamheter på leanlink.se

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 september 2019