Ekonomichef till UtbildningsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-05-05
Referensnummer: 2809

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Patrik Reman, HR-specialist Rekrytering, 013-29 46 48

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 6000 medarbetare som arbetar med barn, unga och vuxna, i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning samt med arbetsmarknadsinsatser. I takt med att Linköping växer och antalet barn och unga blir fler växer också verksamheten och förvaltningen förväntas öka antalet medarbetare de kommande åren.

Utbildningsförvaltningen leds på övergripande nivå från utbildningskontoret som även bereder ärenden till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsbeskrivning

Som ekonomichef på Utbildningsförvaltningen arbetar du långsiktigt och strategiskt för att säkerställa en väl fungerande ekonomiprocess inom förvaltningen och de politiska nämnderna. Du leder utvecklingen av ekonomiprocessen inom förvaltningen, där digitalisering och automatisering av processer är särskilt prioriterat. Du ansvarar för att kommunens riktlinjer för styrning, ledning och samordning av den ekonomiska verksamheten efterlevs och utvecklas.

I arbetet ingår bland annat att;

  • Planera och driva budgetarbetet inom förvaltningen vilket innebär att samordna processen med tidplaner, arbetsprocess, struktur och konsekvensändringar.
  • Ge konsultativt stöd i ekonomifrågor till förvaltningsdirektörens stab och övriga chefer inom förvaltningen.
  • Ta ett helhetsansvar i ekonomiprocessen med budgetering, delårsrapportering, den löpande ekonomiuppföljningen, internkontroll, samt kontakter med samt information till ansvariga chefer.
  • Genom benchmarking, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning inom och utanför kommunen utveckla processer och rutiner.

Du är underställd förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Som ekonomichef ingår du även i ekonomidirektörens chefsnätverk där uppdraget är att både företräda förvaltningen men även driva kommunövergripande ekonomifrågor. Du kommer ha direkt personalansvar för den förvaltningsgemensamma ekonomiavdelningen bestående av fem ekonomer. Utöver detta har du ett processledningsansvar för cirka 20 ekonomer som verkar på plats inom förvaltningen. I rollen ingår även personalansvar för förvaltningens lokalplaneringsfunktion

Kvalifikationer

Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi alternativt annan akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarar detta. Du har flerårig erfarenhet av att strategiskt och övergripande arbeta med verksamhetsplanering och ekonomisk styrning i en stor organisation. Du har även erfarenhet av chef- och ledarskap, gärna från en större organisation. Det är mycket meriterande om erfarenheten är från kommunal sektor eller annan politiskt styrd verksamhet.

Som person lockas du av att arbeta med ekonomisk styrning i en komplex, politiskt styrd verksamhet där du har möjlighet att bidra till dess framtida utveckling. Vi tror att du finner den digitala utvecklingen intressant och vill bidra till ett modernt arbetssätt med relevanta stödsystem. Du har förståelse för helhet och förmåga att sätta dig in i detaljer vid behov. Du är analytisk och strukturerad med god planeringsförmåga och har förmågan att leverera inom givna tidsramar. Att bygga och utveckla relationer på olika nivåer, i och utanför den egna verksamheten, är något du trivs med och du agerar utåtriktat och synligt samtidigt som du inger förtroende.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2809

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 april 2019