Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Exploateringsstrateg/markförhandlare till PlankontoretSista ansökningsdatum: 2020-11-01
Referensnummer: 5629

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Andreas Hellström, Avdelningschef, Mark och exploatering, 013-20 64 33

Kristina Hammarlund, HR-konsult, 013-29 47 37, kristina.hammarlund@linkoping.se

Per-Arne Friberg, Facklig företrädare, SACO, 013-20 65 63, per-arne.friberg@linkoping.se

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Om arbetsplatsen

Plankontorets uppgift är att arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering. Vi arbetar med samhällsbyggnadsfrågor på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Våra avdelningar består av översiktsplanering, hållbarhet och miljökommunikation, detaljplanering samt mark och exploatering där vi arbetar processorienterat mellan kontoren med korta beslutsvägar.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med många spännande projekt på gång, såväl förtätningsprojekt i innerstaden som helt nya bostadsområden i ytterstaden och kommunen i övrigt. Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm (Järna) och Linköping, innebär att Linköpings kommun står inför ett av de största stadsutvecklingsprojekten i stadens historia. 

Nu söker vi en skicklig och engagerad exploateringsstrateg, med inriktning mot markfrågor till vår mark- och exploateringsavdelning, för att trygga den markreserv som krävs för den utveckling Linköping står inför. Mark- och exploateringsavdelning arbetar med stadsutveckling från idé till färdigställande och företräder kommunens ekonomiska och juridiska intressen i all exploatering.

Arbetsbeskrivning

Som exploateringsstrateg med inriktning mot markfrågor ansvarar du för kommunens markförsörjning och markreserv för att på lång sikt möjliggöra framtida exploatering. Du bevakar kommunens långsiktiga behov av mark för såväl tätortsutveckling som rekreation och upprättar de strategiska styrdokument som krävs. Du representerar kommunen i förhandlingar med fastighetsägare och myndigheter, i första hand vid markförvärv men även vid försäljning, samt upprättar fastighetsrättsliga avtal. I arbetet ingår också att bidra med din kompetens inom fastighetsrätt och fastighetsvärdering och att stötta avdelningen i markåtkomst- och värderingsfrågor i våra exploateringsprojekt. Att ingå i och projektleda exploateringsprojekt kan även bli aktuellt.

I uppdraget ingår också att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete samt vara en del av arbetslaget och bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juridik, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av liknande arbete där fastighetsvärdering, förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal har ingått. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta på översiktlig och strategisk nivå. Erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet samt marknadskännedom från fastighets- och byggbranschen är meriterande. För tjänsten krävs att du har körkort.

Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat och målinriktat för att åstadkomma resultat, både självständigt och i processteam. Din trovärdighet bygger du genom din förmåga att skapa, underhålla och utveckla professionella relationer och en strävan att uppnå goda resultat för alla parter genom gott samarbete. Din förmåga att tala välformulerat och anpassat för målgruppen kommer naturligt för dig och är en styrka i det dagliga arbetet. Din förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar är god, du kan företräda kommunens långsiktiga utvecklingsmål samtidigt som du kan arbeta med våra projekt på ett affärsmässigt sätt. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då arbetet bland annat innebär att skriva olika dokument och kommunicera med flera aktörer i arbetet.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5629

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden! Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 27 oktober 2020