Förskollärare eller lärare F-3 till förskoleklass BjörnkärrsskolanSista ansökningsdatum: 2019-09-20
Referensnummer: 3549

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Marie Jonsson, Rektor, 013-263144

Sofie Lönn Grebner, Biträdande rektor, 013-207891

Marie Andersson, HR- konsult, 013-262664

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Malin Jonsson, Facklig företrädare, Lärarförbundet, 013-206000 vx

Ansök här!

Om arbetsplatsen

På Björnkärrsskolan eftersträvar vi delaktighet på alla nivåer. Elevinflytande är viktigt liksom det kontinuerliga arbetet att skapa en trygg och god stämning på skolan. Elevrådet sammanträder regelbundet och ansvarar för olika aktiviteter under läsåret. På skolan pågår kollegialt lärande kring pedagogiskt ledarskap. Personalen på fritidshemmet arbetar ständigt med att förbättra och utveckla verksamhetens olika områden enligt läroplanen.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som tillsammans med en kollega och övrig personal vill ansvara för det pedagogiska arbetet i förskoleklassen. Du ska självständigt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen enligt skolans läroplan och de lokala styrdokumenten. Du har förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få dem att växa. Kunskap om språkutveckling och läs- och skrivutveckling är särskilt viktigt eftersom det lägger grunden för elevernas fortsatta skolgång.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen eller lärare F-3.

Vi vill att:
- Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument.
- Du ska ha goda kunskaper om språkutveckling.
- Du ska ha goda kunskaper om språklig medvetenhet och barns skriftspråkliga utveckling.
- Du ser möjligheter istället för hinder och är öppen för förändringar.
- Du ska ha ett kreativt och nyfiket förhållningssätt.
- Du ska ha en god samarbetsförmåga.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att lärarlegitimation kan uppvisas. Skicka med examensbevis och lärarlegitimation liksom andra relevanta intyg/betyg. Uppge referenser i ansökan.

Intervjuer sker löpande.

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3549

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 september 2019