Förskollärare till förskolan Lerbogavägen 9 i Bankekind, Förskolor ÅkerboSista ansökningsdatum: 2019-10-24
Referensnummer: 3937

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Kristina Hellman, Rektor, 013-207994

Malin Norbeck, Biträdande rektor, 013-205759

Tomas Kronzell, HR-konsult, 013-263474

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bankekind ligger cirka 15 km från Linköping i en härlig miljö nära skog, sjö, grönområden. Förskolan Lerbogavägen 9, Gärdets förskola, är en av 10 förskolor i Förskolor Åkerbo. Förskolan är uppdelad på 4 avdelningar; Vetet och Kornet för barn 1-3 år och Havren och Rågen för barn 3-6 år.

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där vår närmiljö används som en resurs. Projekten drivs med utgångspunkt i barnens intresse och våra styrdokument. Vi arbetar med ”Livsstil och hälsa” som övergripande tema och vi är en Grön Flagg-certifierad förskola. Det innebär att vi odlar, komposterar, källsorterar och återanvänder tillsammans med barnen.

Vi förespråkar hållbara, trygga relationer som genomsyrar hela vårt arbetssätt. Vi lägger även stor vikt vid att barnen får röra på sig, både inomhus och utomhus. Vi tror på det kompetenta och unika barnet! Vi pedagoger är goda förebilder och arbetar med ett positivt främjande förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på och stärker positiva beteenden samt tror på barnens förmåga, ”Beteenden som uppmärksammas kommer tillbaka”.

På Gärdets förskola arbetar två kockar som är med och utvecklar arbetat kring måltidspedagogik. Det innebär bland annat att barnen kommer att vara delaktiga i och ha visst inflytande över våra olika måltider. Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

I Förskolor Åkerbo är du som förskollärare med och utvecklar grunden för det livslånga lärandet. Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar vi med fokus på människans möjligheter och respekten för individen.

Förskolorna har en god organisation för det systematiska kvalitetsarbete som har sin grund i det kollegiala lärandet, där reflektion används som verktyg för att utveckla verksamheten mot läroplanens mål och intentioner. Du kommer vara delaktig i att utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt utvärdera och analysera arbetet i syfte att höja kvaliteten på förskolans verksamhet.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Tiillträde i januari eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3937

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019