Förskollärare till Luftvärnsgatan 3, Förskolor Berga/EkkällanSista ansökningsdatum: 2019-10-27
Referensnummer: 3888

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Inger Collin, Rektor, 013-20 79 91

Lina Thörnroth, Biträdande rektor, 013-26 39 59

Tomas Kronzell, HR-konsult, 013-26 34 74

Timo Järvinen, Ordförande Lärarnas Riksförbund, 013-20 78 15

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet., 013-20 73 86

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Luftvärnsgatan 3 ligger i stadsdelen Berga och gränsar till det nya bostadsområdet Södra Ekkällan. Förskolan ligger i område sydost i Linköpings kommun och förskoleområde Berga/Ekkällan. Förskolan har härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden, och det finns goda bussförbindelser in till centrala Linköping.  

Vi är en förskola med många olika kulturer som berikar vår verksamhet. Vi samarbetar med de andra förskolorna i området med anställd brobyggare, flerspråkig personal samt specialpedagog som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Från hösten 2019 har vi en ny organisation för reflektion och kvalitetstid för arbetslagen som ger arbetslagen mer tid för reflektion och planering av utbildningen och undervisningen i förskolan. Vi arbetar med barnen indelade i två åldersgrupper, yngre och äldre barn, vilket gör att vi lätt lär känna alla barn och all personal.

Både vår utemiljö och innemiljö är inbjudande och lärorik, och vi utmanar barnen genom att hela tiden utveckla lärmiljön och våra olika material. Vi har egen kock som lagar all vår mat från grunden.  

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Förskolan Luftvärnsgatan 3 är en förskola vars pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid leken och språket. Sång, musik, rörelse och skapande är också viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet.  

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-12-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3888

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019